Vrijeme     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometar

-
เมฆ
mâyk
oblak

-
ความเย็น
kwam-yen′
hladnoća

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
polumjesec

-
ความมืด
kwam-mêut
tama

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
suša

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zemlja

-
หมอก
màwk
magla

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
mraz

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
poledica

-
ความร้อน
kwam-ráwn
vrućina

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
uragan

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ledenica

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
munja

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
mjesec

-
รุ้ง
róong′
duga

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
kapljica kiše

-
หิมะ
hì′-má′
snijeg

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
sniježna pahuljica

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snješko bijelić

-
ดาว
dao
zvijezda

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
oluja

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
olujni talasi

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
sunce

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sunčev zrak

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
zalazak sunca

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometar

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
nevrijeme

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
suton

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
vrijeme

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
mokri uvjeti

-
ลม
lom′
vjetar