Grad     
Місто

-
аеропорт
aeroport
aerodrom

-
житловий будинок
zhytlovyy budynok
stambena zgrada

-
банк
bank
klupa

-
велике місто
velyke misto
velegrad

-
велосипедна доріжка
velosypedna dorizhka
biciklistička staza

-
гавань для човнів
havanʹ dlya chovniv
luka

-
столиця
stolytsya
glavni grad

-
дзвоновий дзвін
dzvonovyy dzvin
zvonca

-
кладовище
kladovyshche
groblje

-
кінотеатр
kinoteatr
kino

-
місто
misto
grad

-
карта міста
karta mista
plan grada

-
злочинність
zlochynnistʹ
kriminalitet

-
демонстрація
demonstratsiya
demonstracije

-
ярмарок
yarmarok
sajam

-
пожежна команда
pozhezhna komanda
vatrogasci

-
фонтан
fontan
fontana

-
сміття
smittya
smeće

-
порт
port
luka

-
готель
hotelʹ
hotel

-
гідрант
hidrant
hidrant

-
орієнтир
oriyentyr
znamenitost

-
поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
poštansko sanduče

-
сусідство
susidstvo
susjedstvo

-
неонове освітлення
neonove osvitlennya
neonsko svjetlo

-
нічний клуб
nichnyy klub
noćni klub

-
старе місто
stare misto
stari grad

-
опера
opera
opera

-
парк
park
park

-
лавка у парку
lavka u parku
klupa u parku

-
місце стоянки
mistse stoyanky
parking

-
телефонна будка
telefonna budka
telefonska govornica

-
поштовий індекс
poshtovyy indeks
poštanski broj

-
в'язниця
v'yaznytsya
zatvor

-
пивна
pyvna
kafana

-
пам'ятки
pam'yatky
znamenitosti

-
горизонт
horyzont
linija horizonta

-
вуличний ліхтар
vulychnyy likhtar
ulična svjetiljka

-
туристичне бюро
turystychne byuro
turistička agencija

-
башта
bashta
kula

-
тунель
tunelʹ
tunel

-
транспортний засіб
transportnyy zasib
vozilo

-
село
selo
selo

-
водонапірна башта
vodonapirna bashta
vodeni toranj