Velike životinje     
Động vật lớn

-

cá sấu +

aligator

-

hươu, nai +

rogovi

-

khỉ đầu chó +

pavijan

-

gấu +

medvjed

-

trâu +

bivo

-

lạc đà +

kamila

-

con báo gêpa +

gepard

-

bò cái +

krava

-

cá sấu +

krokodil

-

khủng long +

dinosaur

-

con lừa +

magarac

-

con rồng +

zmaj

-

con voi +

slon

-

con hươu cao cổ +

žirafa

-

khỉ độc gôrila +

gorila

-

hà mã +

nilski konj

-

con ngựa +

konj

-

chuột túi +

kengur

-

con báo hoa mai +

leopard

-

sư tử +

lav

-

lạc đà không bướu +

lama

-

mèo rừng +

ris

-

con quái vật +

čudovište

-

nai sừng tấm Bắc Mỹ +

irvas

-

đà điểu +

noj

-

gấu trúc +

panda

-

con lợn +

svinja

-

gấu Bắc cực +

polarni medvjed

-

con báo sư tử +

puma

-

con tê giác +

nosorog

-

con hươu đực +

jelen

-

con hổ +

tigar

-

con hải mã +

morž

-

ngựa hoang +

divlji konj

-

ngựa vằn +

zebra

-
cá sấu
aligator

-
hươu, nai
rogovi

-
khỉ đầu chó
pavijan

-
gấu
medvjed

-
trâu
bivo

-
lạc đà
kamila

-
con báo gêpa
gepard

-
bò cái
krava

-
cá sấu
krokodil

-
khủng long
dinosaur

-
con lừa
magarac

-
con rồng
zmaj

-
con voi
slon

-
con hươu cao cổ
žirafa

-
khỉ độc gôrila
gorila

-
hà mã
nilski konj

-
con ngựa
konj

-
chuột túi
kengur

-
con báo hoa mai
leopard

-
sư tử
lav

-
lạc đà không bướu
lama

-
mèo rừng
ris

-
con quái vật
čudovište

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
irvas

-
đà điểu
noj

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
svinja

-
gấu Bắc cực
polarni medvjed

-
con báo sư tử
puma

-
con tê giác
nosorog

-
con hươu đực
jelen

-
con hổ
tigar

-
con hải mã
morž

-
ngựa hoang
divlji konj

-
ngựa vằn
zebra