Termes abstractes     
Abstract terms

-

administration

l'administració

-

advertising

la publicitat

-

arrow

la fletxa

-

ban

la prohibició

-

career

la cursa

-

center

el centre

-

choice

l'elecció

-

collaboration

la col·laboració

-

color

el color

-

contact

el contacte

-

danger

el perill

-

declaration of love

la declaració d'amor

-

decline

el deteriorament

-

definition

la definició

-

difference

la diferència

-

difficulty

la dificultat

-

direction

la direcció

-

discovery

el descobriment

-

disorder

el desordre

-

distance

la distància

-

distance

la distància

-

diversity

la diversitat

-

effort

l'esforç

-

exploration

l'exploració

-

fall

la caiguda

-

force

la força

-

fragrance

la fragància

-

freedom

la llibertat

-

ghost

el fantasma

-

half

la meitat

-

height

l'altura

-

help

l'ajuda

-

hiding place

l'amagatall

-

homeland

la pàtria

-

hygiene

la neteja

-

idea

la idea

-

illusion

la il·lusió

-

imagination

la imaginació

-

intelligence

la intel·ligència

-

invitation

la invitació

-

justice

la justícia

-

light

la llum

-

look

la mirada

-

loss

la pèrdua

-

mistake

l'error

-

murder

l'assassinat

-

nation

la nació

-

novelty

la novetat

-

option

l'opció

-

patience

la paciència

-

planning

la planificació

-

problem

el problema

-

protection

la protecció

-

reflection

la reflexió

-

republic

la república

-

risk

el risc

-

safety

la seguretat

-

secret

el secret

-

sex

el sexe

-

shadow

l'ombra

-

size

la mida

-

solidarity

la solidaritat

-

success

l'èxit

-

support

el suport

-

tradition

la tradició

-

weight

el pes

-
administration
l'administració

-
advertising
la publicitat

-
arrow
la fletxa

-
ban
la prohibició

-
career
la cursa

-
center
el centre

-
choice
l'elecció

-
collaboration
la col·laboració

-
color
el color

-
contact
el contacte

-
danger
el perill

-
declaration of love
la declaració d'amor

-
decline
el deteriorament

-
definition
la definició

-
difference
la diferència

-
difficulty
la dificultat

-
direction
la direcció

-
discovery
el descobriment

-
disorder
el desordre

-
distance
la distància

-
distance
la distància

-
diversity
la diversitat

-
effort
l'esforç

-
exploration
l'exploració

-
fall
la caiguda

-
force
la força

-
fragrance
la fragància

-
freedom
la llibertat

-
ghost
el fantasma

-
half
la meitat

-
height
l'altura

-
help
l'ajuda

-
hiding place
l'amagatall

-
homeland
la pàtria

-
hygiene
la neteja

-
idea
la idea

-
illusion
la il·lusió

-
imagination
la imaginació

-
intelligence
la intel·ligència

-
invitation
la invitació

-
justice
la justícia

-
light
la llum

-
look
la mirada

-
loss
la pèrdua

-
magnification
l'augment

-
mistake
l'error

-
murder
l'assassinat

-
nation
la nació

-
novelty
la novetat

-
option
l'opció

-
patience
la paciència

-
planning
la planificació

-
problem
el problema

-
protection
la protecció

-
reflection
la reflexió

-
republic
la república

-
risk
el risc

-
safety
la seguretat

-
secret
el secret

-
sex
el sexe

-
shadow
l'ombra

-
size
la mida

-
solidarity
la solidaritat

-
success
l'èxit

-
support
el suport

-
tradition
la tradició

-
weight
el pes