Termes abstractes     
Abstract terms

-

administration +

l'administració

-

advertising +

la publicitat

-

arrow +

la fletxa

-

ban +

la prohibició

-

career +

la cursa

-

center +

el centre

-

choice +

l'elecció

-

collaboration +

la col·laboració

-

color +

el color

-

contact +

el contacte

-

danger +

el perill

-

declaration of love +

la declaració d'amor

-

decline +

el deteriorament

-

definition +

la definició

-

difference +

la diferència

-

difficulty +

la dificultat

-

direction +

la direcció

-

discovery +

el descobriment

-

disorder +

el desordre

-

distance +

la distància

-

distance +

la distància

-

diversity +

la diversitat

-

effort +

l'esforç

-

exploration +

l'exploració

-

fall +

la caiguda

-

force +

la força

-

fragrance +

la fragància

-

freedom +

la llibertat

-

ghost +

el fantasma

-

half +

la meitat

-

height +

l'altura

-

help +

l'ajuda

-

hiding place +

l'amagatall

-

homeland +

la pàtria

-

hygiene +

la neteja

-

idea +

la idea

-

illusion +

la il·lusió

-

imagination +

la imaginació

-

intelligence +

la intel·ligència

-

invitation +

la invitació

-

justice +

la justícia

-

light +

la llum

-

look +

la mirada

-

loss +

la pèrdua

-

magnification +

l'augment

-

mistake +

l'error

-

murder +

l'assassinat

-

nation +

la nació

-

novelty +

la novetat

-

option +

l'opció

-

patience +

la paciència

-

planning +

la planificació

-

problem +

el problema

-

protection +

la protecció

-

reflection +

la reflexió

-

republic +

la república

-

risk +

el risc

-

safety +

la seguretat

-

secret +

el secret

-

sex +

el sexe

-

shadow +

l'ombra

-

size +

la mida

-

solidarity +

la solidaritat

-

success +

l'èxit

-

support +

el suport

-

tradition +

la tradició

-

weight +

el pes

-
administration
l'administració

-
advertising
la publicitat

-
arrow
la fletxa

-
ban
la prohibició

-
career
la cursa

-
center
el centre

-
choice
l'elecció

-
collaboration
la col·laboració

-
color
el color

-
contact
el contacte

-
danger
el perill

-
declaration of love
la declaració d'amor

-
decline
el deteriorament

-
definition
la definició

-
difference
la diferència

-
difficulty
la dificultat

-
direction
la direcció

-
discovery
el descobriment

-
disorder
el desordre

-
distance
la distància

-
distance
la distància

-
diversity
la diversitat

-
effort
l'esforç

-
exploration
l'exploració

-
fall
la caiguda

-
force
la força

-
fragrance
la fragància

-
freedom
la llibertat

-
ghost
el fantasma

-
half
la meitat

-
height
l'altura

-
help
l'ajuda

-
hiding place
l'amagatall

-
homeland
la pàtria

-
hygiene
la neteja

-
idea
la idea

-
illusion
la il·lusió

-
imagination
la imaginació

-
intelligence
la intel·ligència

-
invitation
la invitació

-
justice
la justícia

-
light
la llum

-
look
la mirada

-
loss
la pèrdua

-
magnification
l'augment

-
mistake
l'error

-
murder
l'assassinat

-
nation
la nació

-
novelty
la novetat

-
option
l'opció

-
patience
la paciència

-
planning
la planificació

-
problem
el problema

-
protection
la protecció

-
reflection
la reflexió

-
republic
la república

-
risk
el risc

-
safety
la seguretat

-
secret
el secret

-
sex
el sexe

-
shadow
l'ombra

-
size
la mida

-
solidarity
la solidaritat

-
success
l'èxit

-
support
el suport

-
tradition
la tradició

-
weight
el pes