Tecnologia     
เทคโนโลยี

-

รีโมท
ree-môt

el comandament a distància

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
la manxa

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
la fotografia aèria

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
el coixinet de boles

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
la bateria

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
la cadena de bicicleta

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
el cable

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
el rodet de cable

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
la càmera

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
el casset

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
el carregador

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
la cabina del pilot

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
la roda dentada

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
el pany de combinació

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
l'ordinador

-
เครน
krayn
la grua

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
l'escriptori

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
la plataforma petrolífera

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
la unitat

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
el dvd

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
el motor elèctric

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
l'energia

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
l'excavadora

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
el fax

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
la càmera de cinema

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
el disquet

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
les ulleres

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
el disc dur

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
la palanca de comandament

-
ปุ่ม
bhòom′
la tecla

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
l'aterratge

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
l'ordinador portàtil

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
la talladora de gespa

-
เลนส์
layn
la lent

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
la màquina

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
l'hèlix

-
เหมือง
měuang
la mina

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
el lladre

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
la impressora

-
โปรแกรม
bhroh-græm
el programa

-
ใบพัด
bai′-pát′
l'hèlix

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
la bomba

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
el tocadiscs

-
รีโมท
ree-môt
el comandament a distància

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
el robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
l'antena de satèl·lit

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
la màquina de cosir

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
la pel·lícula de diapositives

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
la tecnologia solar

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
la nau espacial

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
la compactadora

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
la suspensió

-
สวิทช์
sà′-wít′
l'interruptor

-
เทปวัด
tâyp-wát′
la cinta mètrica

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
la tecnologia

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
el telèfon

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
el teleobjectiu

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
el telescopi

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
la memòria USB

-
วาล์ว
waw
la vàlvula

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
la càmera de vídeo

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
la tensió

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
la roda d'aigua

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
la turbina eòlica

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
el molí de vent