Religió     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

la Pasqua

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

l'ou de Pasqua

-

นางฟ้า
nang-fá
+

l'àngel

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

la campana

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

la Bíblia

-

บิชอป
bì′-châwp
+

el bisbe

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

la benedicció

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

el budisme

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

el cristianisme

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

el regal de Nadal

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

l'arbre de Nadal

-

โบสถ์
bòt
+

l'església

-

โลงศพ
long-sòp′
+

el taüt

-

การสร้าง
gan-sâng
+

la creació

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

el crucifix

-

ภูต
pôot
+

el diable

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

el Déu

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

l'hinduisme

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

l'islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

el judaisme

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

la meditació

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

la mòmia

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

el musulmà

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

el Papa

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

l'oració

-

นักบวช
nák′-bùat
+

el sacerdot

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

la religió

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

el servei religiós

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

la sinagoga

-

วัด
wát′
+

el temple

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

la tomba

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la Pasqua

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
l'ou de Pasqua

-
นางฟ้า
nang-fá
l'àngel

-
ระฆัง
rá′-kang′
la campana

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la Bíblia

-
บิชอป
bì′-châwp
el bisbe

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la benedicció

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
el budisme

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
el cristianisme

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
el regal de Nadal

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
l'arbre de Nadal

-
โบสถ์
bòt
l'església

-
โลงศพ
long-sòp′
el taüt

-
การสร้าง
gan-sâng
la creació

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
el crucifix

-
ภูต
pôot
el diable

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
el Déu

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
l'hinduisme

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
l'islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
el judaisme

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la meditació

-
มัมมี่
mam′-mêe
la mòmia

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
el musulmà

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
el Papa

-
การภาวนา
gan-pao-na
l'oració

-
นักบวช
nák′-bùat
el sacerdot

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religió

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
el servei religiós

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la sinagoga

-
วัด
wát′
el temple

-
สุสาน
sòo′-sǎn
la tomba