Arts     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

l'aplaudiment

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

l'art

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

la reverència

-

แปรง
bhræng
+

el pinzell

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

el llibre per pintar

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

la balladora

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

el dibuix

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

la galeria

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

la vidriera

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

el graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

l'artesania

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

el mosaic

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

el mural

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

el museu

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

la representació

-

ภาพ
pâp
+

el dibuix

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

el poema

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

l'escultura

-

เพลง
playng
+

la cançó

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

l'estàtua

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

l'aquarel·la

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
l'aplaudiment

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
l'art

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
la reverència

-
แปรง
bhræng
el pinzell

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
el llibre per pintar

-
นักเต้น
nák′-dhên′
la balladora

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
el dibuix

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galeria

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la vidriera

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
el graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
l'artesania

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
el mosaic

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
el mural

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
el museu

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
la representació

-
ภาพ
pâp
el dibuix

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
el poema

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
l'escultura

-
เพลง
playng
la cançó

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
l'estàtua

-
สีน้ำ
sěe-nám
l'aquarel·la