Ciutat     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

l'aeroport

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

l'edifici d'habitatges

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

el banc

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

la gran ciutat

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

el carril bici

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

el port esportiu

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

la capital

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

el carilló

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

el cementiri

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

el cinema

-

เมือง
meuang
+

la ciutat

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

el pla de la ciutat

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

el crim

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

la manifestació

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

la fira

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

el cos de bombers

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

la font

-

ขยะ
kà′-yà′
+

les escombraries

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

el port

-

โรงแรม
rong-ræm
+

l'hotel

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

la boca de reg

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

el punt de referència

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

la bústia de correu

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

el barri

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

la llum de neó

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

el club nocturn

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

el casc antic

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

l'òpera

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

el parc

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

el banc del parc

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

l'estacionament

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

la cabina telefònica

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

el codi postal (CP)

-

คุก
kóok′
+

la presó

-

ผับ
pàp′
+

el pub

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

els llocs d'interès

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

l'horitzó

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

el fanal

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

l'oficina de turisme

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

la torre

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

el túnel

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

el vehicle

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

el poble

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

el dipòsit d'aigua

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
l'aeroport

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
l'edifici d'habitatges

-
ม้านั่ง
má-nâng′
el banc

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
la gran ciutat

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
el carril bici

-
ท่าเรือ
tâ-reua
el port esportiu

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
la capital

-
ระฆัง
rá′-kang′
el carilló

-
สุสาน
sòo′-sǎn
el cementiri

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
el cinema

-
เมือง
meuang
la ciutat

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
el pla de la ciutat

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
el crim

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
la manifestació

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
la fira

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
el cos de bombers

-
น้ำพุ
nám-póo′
la font

-
ขยะ
kà′-yà′
les escombraries

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
el port

-
โรงแรม
rong-ræm
l'hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
la boca de reg

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
el punt de referència

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
la bústia de correu

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
el barri

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
la llum de neó

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
el club nocturn

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
el casc antic

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
l'òpera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
el parc

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
el banc del parc

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
l'estacionament

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
la cabina telefònica

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
el codi postal (CP)

-
คุก
kóok′
la presó

-
ผับ
pàp′
el pub

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
els llocs d'interès

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
l'horitzó

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
el fanal

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
l'oficina de turisme

-
หอคอย
hǎw-kawy
la torre

-
อุโมงค์
òo′-mong
el túnel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
el vehicle

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
el poble

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
el dipòsit d'aigua