Temps     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

el baròmetre

-

เมฆ
mâyk
+

el núvol

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

el fred

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

la lluna creixent

-

ความมืด
kwam-mêut
+

la foscor

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

la sequera

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

la terra

-

หมอก
màwk
+

la boira

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

la gelada

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

el gel

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

la calor

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

l'huracà

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

el caramell

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

el llampec

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

el meteor

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

la lluna

-

รุ้ง
róong′
+

l'arc de Sant Martí

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

la gota

-

หิมะ
hì′-má′
+

la neu

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

el floc de neu

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

el ninot de neu

-

ดาว
dao
+

l'estrella

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

la tempesta

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

la maror ciclònica

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

el sol

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

el raig de sol

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

la posta de sol

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

el termòmetre

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

la tempesta elèctrica

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

el crepuscle

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

el temps

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

la humitat

-

ลม
lom′
+

el vent

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
el baròmetre

-
เมฆ
mâyk
el núvol

-
ความเย็น
kwam-yen′
el fred

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la lluna creixent

-
ความมืด
kwam-mêut
la foscor

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la sequera

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la terra

-
หมอก
màwk
la boira

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
la gelada

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
el gel

-
ความร้อน
kwam-ráwn
la calor

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
l'huracà

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
el caramell

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
el llampec

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
el meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
la lluna

-
รุ้ง
róong′
l'arc de Sant Martí

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la gota

-
หิมะ
hì′-má′
la neu

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
el floc de neu

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
el ninot de neu

-
ดาว
dao
l'estrella

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la tempesta

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la maror ciclònica

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
el sol

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
el raig de sol

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
la posta de sol

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
el termòmetre

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
la tempesta elèctrica

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
el crepuscle

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
el temps

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
la humitat

-
ลม
lom′
el vent