Música     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

l'acordió

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

la balalaica

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

la banda

-

แบนโจ
bæn-joh
+

el banjo

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

el clarinet

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

el concert

-

กลอง
glawng
+

el tambor

-

กลอง
glawng
+

la bateria

-

ขลุ่ย
klùy′
+

la flauta

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

el piano de cua

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

la guitarra

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

la sala

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

el teclat

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

l'harmònica

-

เพลง
playng
+

la música

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

el faristol

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

la nota

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

l'orgue

-

เปียโน
bhia-noh
+

el piano

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

el saxòfon

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

el cantant

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

la corda

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

la trompeta

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

el trompetista

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

el violí

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

l'estoig de violí

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

el xilòfon

-
หีบเพลง
hèep-playng
l'acordió

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
la balalaica

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
la banda

-
แบนโจ
bæn-joh
el banjo

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
el clarinet

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
el concert

-
กลอง
glawng
el tambor

-
กลอง
glawng
la bateria

-
ขลุ่ย
klùy′
la flauta

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
el piano de cua

-
กีต้าร์
gee-dhâ
la guitarra

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
la sala

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
el teclat

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
l'harmònica

-
เพลง
playng
la música

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
el faristol

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
la nota

-
ออร์แกน
aw-gæn
l'orgue

-
เปียโน
bhia-noh
el piano

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
el saxòfon

-
นักร้อง
nák′-ráwng
el cantant

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
la corda

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
la trompeta

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
el trompetista

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
el violí

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
l'estoig de violí

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
el xilòfon