Religió     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

la Pasqua

-

quả trứng Phục sinh +

l'ou de Pasqua

-

thiên thần +

l'àngel

-

chuông +

la campana

-

kinh thánh +

la Bíblia

-

giám mục +

el bisbe

-

phước lành +

la benedicció

-

Phật giáo +

el budisme

-

Cơ-đốc giáo +

el cristianisme

-

món quà Giáng sinh +

el regal de Nadal

-

cây Giáng sinh +

l'arbre de Nadal

-

nhà thờ +

l'església

-

quan tài +

el taüt

-

tạo vật +

la creació

-

cây thánh giá +

el crucifix

-

ma quỷ +

el diable

-

chúa trời +

el Déu

-

Ấn Độ giáo +

l'hinduisme

-

Hồi giáo +

l'islam

-

đạo Do thái +

el judaisme

-

thiền +

la meditació

-

xác ướp +

la mòmia

-

người theo đạo Hồi +

el musulmà

-

Đức Giáo hoàng +

el Papa

-

kinh cầu nguyện +

l'oració

-

linh mục +

el sacerdot

-

tôn giáo +

la religió

-

cầu nguyện +

el servei religiós

-

giáo đường Do Thái +

la sinagoga

-

đền thờ +

el temple

-

ngôi mộ +

la tomba

-
lễ Phục sinh
la Pasqua

-
quả trứng Phục sinh
l'ou de Pasqua

-
thiên thần
l'àngel

-
chuông
la campana

-
kinh thánh
la Bíblia

-
giám mục
el bisbe

-
phước lành
la benedicció

-
Phật giáo
el budisme

-
Cơ-đốc giáo
el cristianisme

-
món quà Giáng sinh
el regal de Nadal

-
cây Giáng sinh
l'arbre de Nadal

-
nhà thờ
l'església

-
quan tài
el taüt

-
tạo vật
la creació

-
cây thánh giá
el crucifix

-
ma quỷ
el diable

-
chúa trời
el Déu

-
Ấn Độ giáo
l'hinduisme

-
Hồi giáo
l'islam

-
đạo Do thái
el judaisme

-
thiền
la meditació

-
xác ướp
la mòmia

-
người theo đạo Hồi
el musulmà

-
Đức Giáo hoàng
el Papa

-
kinh cầu nguyện
l'oració

-
linh mục
el sacerdot

-
tôn giáo
la religió

-
cầu nguyện
el servei religiós

-
giáo đường Do Thái
la sinagoga

-
đền thờ
el temple

-
ngôi mộ
la tomba