Trànsit     
交通

-

事故
shìgù
+

l'accident

-

道口杆
dàokǒu gān
+

la barrera

-

自行车
zìxíngchē
+

la bicicleta

-

小船
xiǎochuán
+

el vaixell

-

巴士
bāshì
+

l'autobús

-

缆车
lǎnchē
+

el telefèric

-

汽车
qìchē
+

el cotxe

-

旅居车
lǚjū chē
+

la caravana

-

马车
mǎchē
+

el carruatge

-

塞满
sāi mǎn
+

l'abarrotament

-

公路
gōnglù
+

la carretera

-

游轮
yóulún
+

el vaixell de creuer

-

曲线
qūxiàn
+

la corba

-

死胡同
sǐhútòng
+

carreró sense sortida

-

出发
chūfā
+

la sortida

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē
+

el fre d'emergència

-

入口
rùkǒu
+

l'entrada

-

自动扶梯
zìdòng fútī
+

l'escala mecànica

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ
+

l'excés d'equipatge

-

出口
chūkǒu
+

la sortida

-

渡轮
dùlún
+

el ferri

-

消防车
xiāofángchē
+

el camió de bombers

-

飞行
fēixíng
+

el vol

-

货运车
huò yùn chē
+

el vagó de mercaderies

-

汽油
qìyóu
+

la benzina

-

手刹车
shǒu shāchē
+

el fre de mà

-

直升机
zhíshēngjī
+

l'helicòpter

-

高速公路
gāosù gōnglù
+

l'autopista

-

船屋
chuánwū
+

la casa flotant

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē
+

la bicicleta de senyores

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān
+

el gir a l'esquerra

-

铁路道口
tiělù dàokǒu
+

el pas a nivell

-

火车头
huǒchētóu
+

la locomotora

-

地图
dìtú
+

el mapa

-

地铁
dìtiě
+

el metro

-

轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
+

el ciclomotor

-

摩托艇
mótuō tǐng
+

la llanxa

-

摩托车
mótuō chē
+

la motocicleta

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
+

el casc de motorista

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
+

el motociclista

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē
+

la bicicleta de muntanya

-

关口
guānkǒu
+

el pas de muntanya

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
+

la zona de prohibit avançar

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
+

el no fumador

-

单行道
dānxíng dào
+

el carrer de sentit únic

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì
+

el parquímetre

-

乘客
chéngkè
+

el passatger

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī
+

l'avió de passatgers

-

行人
xíngrén
+

el vianant

-

飞机
fēijī
+

l'avió

-

坑洞
kēng dòng
+

el sot

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
+

l'avió d'hèlix

-

铁路
tiělù
+

el rail

-

铁路桥
tiělù qiáo
+

el pont del ferrocarril

-

坡道
pō dào
+

l'accés

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ
+

la preferència

-

道路
dàolù
+

la carretera

-

环行交通
huánxíng jiāotōng
+

la rotonda

-

座位排
zuòwèi pái
+

la fila de seients

-

滑板车
huábǎn chē
+

el patinet

-

电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
+

l'escúter

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán
+

el rètol

-

雪橇
xuěqiāo
+

el trineu

-

雪地车
xuě dì chē
+

la moto de neu

-

速度
sùdù
+

la velocitat

-

限速
xiàn sù
+

el límit de velocitat

-

车站
chēzhàn
+

l'estació

-

轮船
lúnchuán
+

el vaixell de vapor

-

车站
chēzhàn
+

la parada

-

路牌
lùpái
+

el rètol del carrer

-

童车
tóngchē
+

el cotxet per a nens

-

地铁站
dìtiě zhàn
+

l'estació de metro

-

出租车
chūzū chē
+

el taxi

-

车票
chēpiào
+

el bitllet

-

行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
+

el tauler d'horaris

-

轨道
guǐdào
+

la via

-

道岔
dàochà
+

el canvi de via

-

拖拉机
tuōlājī
+

el tractor