Trànsit     
交通

-

缆车
lǎnchē

el telefèric

-

马车
mǎchē

el carruatge

-

塞满
sāi mǎn

l'abarrotament

-

公路
gōnglù

la carretera

-

游轮
yóulún

el vaixell de creuer

-

死胡同
sǐhútòng

carreró sense sortida

-

消防车
xiāofángchē

el camió de bombers

-

货运车
huò yùn chē

el vagó de mercaderies

-

船屋
chuánwū

la casa flotant

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

el gir a l'esquerra

-

关口
guānkǒu

el pas de muntanya

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

la zona de prohibit avançar

-

单行道
dānxíng dào

el carrer de sentit únic

-

乘客
chéngkè

el passatger

-

铁路桥
tiělù qiáo

el pont del ferrocarril

-

道路
dàolù

la carretera

-

座位排
zuòwèi pái

la fila de seients

-

速度
sùdù

la velocitat

-

限速
xiàn sù

el límit de velocitat

-

轮船
lúnchuán

el vaixell de vapor

-

路牌
lùpái

el rètol del carrer

-

童车
tóngchē

el cotxet per a nens

-

地铁站
dìtiě zhàn

l'estació de metro

-

道岔
dàochà

el canvi de via

-

运输
yùnshū

el transport

-

飞艇
fēitǐng

el dirigible

-
事故
shìgù
l'accident

-
道口杆
dàokǒu gān
la barrera

-
自行车
zìxíngchē
la bicicleta

-
小船
xiǎochuán
el vaixell

-
巴士
bāshì
l'autobús

-
缆车
lǎnchē
el telefèric

-
汽车
qìchē
el cotxe

-
旅居车
lǚjū chē
la caravana

-
马车
mǎchē
el carruatge

-
塞满
sāi mǎn
l'abarrotament

-
公路
gōnglù
la carretera

-
游轮
yóulún
el vaixell de creuer

-
曲线
qūxiàn
la corba

-
死胡同
sǐhútòng
carreró sense sortida

-
出发
chūfā
la sortida

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
el fre d'emergència

-
入口
rùkǒu
l'entrada

-
自动扶梯
zìdòng fútī
l'escala mecànica

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
l'excés d'equipatge

-
出口
chūkǒu
la sortida

-
渡轮
dùlún
el ferri

-
消防车
xiāofángchē
el camió de bombers

-
飞行
fēixíng
el vol

-
货运车
huò yùn chē
el vagó de mercaderies

-
汽油
qìyóu
la benzina

-
手刹车
shǒu shāchē
el fre de mà

-
直升机
zhíshēngjī
l'helicòpter

-
高速公路
gāosù gōnglù
l'autopista

-
船屋
chuánwū
la casa flotant

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
la bicicleta de senyores

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
el gir a l'esquerra

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
el pas a nivell

-
火车头
huǒchētóu
la locomotora

-
地图
dìtú
el mapa

-
地铁
dìtiě
el metro

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
el ciclomotor

-
摩托艇
mótuō tǐng
la llanxa

-
摩托车
mótuō chē
la motocicleta

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
el casc de motorista

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
el motociclista

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
la bicicleta de muntanya

-
关口
guānkǒu
el pas de muntanya

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
la zona de prohibit avançar

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
el no fumador

-
单行道
dānxíng dào
el carrer de sentit únic

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
el parquímetre

-
乘客
chéngkè
el passatger

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
l'avió de passatgers

-
行人
xíngrén
el vianant

-
飞机
fēijī
l'avió

-
坑洞
kēng dòng
el sot

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
l'avió d'hèlix

-
铁路
tiělù
el rail

-
铁路桥
tiělù qiáo
el pont del ferrocarril

-
坡道
pō dào
l'accés

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
la preferència

-
道路
dàolù
la carretera

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
la rotonda

-
座位排
zuòwèi pái
la fila de seients

-
滑板车
huábǎn chē
el patinet

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
l'escúter

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
el rètol

-
雪橇
xuěqiāo
el trineu

-
雪地车
xuě dì chē
la moto de neu

-
速度
sùdù
la velocitat

-
限速
xiàn sù
el límit de velocitat

-
车站
chēzhàn
l'estació

-
轮船
lúnchuán
el vaixell de vapor

-
车站
chēzhàn
la parada

-
路牌
lùpái
el rètol del carrer

-
童车
tóngchē
el cotxet per a nens

-
地铁站
dìtiě zhàn
l'estació de metro

-
出租车
chūzū chē
el taxi

-
车票
chēpiào
el bitllet

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
el tauler d'horaris

-
轨道
guǐdào
la via

-
道岔
dàochà
el canvi de via

-
拖拉机
tuōlājī
el tractor

-
交通
jiāotōng
el trànsit

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
l'embús

-
红绿灯
hónglǜdēng
el semàfor

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
el senyal de trànsit

-
火车
huǒchē
el tren

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
el viatge en tren

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
el tramvia

-
运输
yùnshū
el transport

-
三轮车
sānlúnchē
el tricicle

-
卡车
kǎchē
el camió

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
la via de doble sentit

-
地下通道
dìxià tōngdào
el pas subterrani

-
方向盘
fāngxiàngpán
el timó

-
飞艇
fēitǐng
el dirigible