Abstraktní pojmy     
Abstract terms

-

administration +

administrativa

-

advertising +

reklama

-

arrow +

šipka

-

ban +

zákaz

-

career +

kariéra

-

center +

střed

-

choice +

volba

-

collaboration +

spolupráce

-

color +

barva

-

contact +

kontakt

-

danger +

nebezpečí

-

declaration of love +

vyznání lásky

-

decline +

úpadek

-

definition +

definice

-

difference +

rozdíl

-

difficulty +

obtíž

-

direction +

směr

-

discovery +

objev

-

disorder +

nepořádek

-

distance +

vzdálenost

-

distance +

vzdálenost

-

diversity +

rozmanitost

-

effort +

snaha

-

exploration +

průzkum

-

fall +

pád

-

force +

síla

-

fragrance +

vůně

-

freedom +

svoboda

-

ghost +

duch

-

half +

polovina

-

height +

výška

-

help +

pomoc

-

hiding place +

skrýš

-

homeland +

vlast

-

hygiene +

hygiena

-

idea +

nápad / myšlenka

-

illusion +

iluze

-

imagination +

představivost

-

intelligence +

inteligence

-

invitation +

pozvánka

-

justice +

spravedlnost

-

light +

světlo

-

look +

pohled

-

loss +

ztráta

-

magnification +

zvětšení

-

mistake +

chyba

-

murder +

vražda

-

nation +

národ

-

novelty +

novinka

-

option +

možnost

-

patience +

trpělivost

-

planning +

plánování

-

problem +

problém

-

protection +

ochrana

-

reflection +

odraz

-

republic +

republika

-

risk +

riziko

-

safety +

bezpečnost

-

secret +

tajemství

-

sex +

pohlaví

-

shadow +

stín

-

size +

velikost

-

solidarity +

solidarita

-

success +

úspěch

-

support +

podpora

-

tradition +

tradice

-

weight +

hmotnost

-
administration
administrativa

-
advertising
reklama

-
arrow
šipka

-
ban
zákaz

-
career
kariéra

-
center
střed

-
choice
volba

-
collaboration
spolupráce

-
color
barva

-
contact
kontakt

-
danger
nebezpečí

-
declaration of love
vyznání lásky

-
decline
úpadek

-
definition
definice

-
difference
rozdíl

-
difficulty
obtíž

-
direction
směr

-
discovery
objev

-
disorder
nepořádek

-
distance
vzdálenost

-
distance
vzdálenost

-
diversity
rozmanitost

-
effort
snaha

-
exploration
průzkum

-
fall
pád

-
force
síla

-
fragrance
vůně

-
freedom
svoboda

-
ghost
duch

-
half
polovina

-
height
výška

-
help
pomoc

-
hiding place
skrýš

-
homeland
vlast

-
hygiene
hygiena

-
idea
nápad / myšlenka

-
illusion
iluze

-
imagination
představivost

-
intelligence
inteligence

-
invitation
pozvánka

-
justice
spravedlnost

-
light
světlo

-
look
pohled

-
loss
ztráta

-
magnification
zvětšení

-
mistake
chyba

-
murder
vražda

-
nation
národ

-
novelty
novinka

-
option
možnost

-
patience
trpělivost

-
planning
plánování

-
problem
problém

-
protection
ochrana

-
reflection
odraz

-
republic
republika

-
risk
riziko

-
safety
bezpečnost

-
secret
tajemství

-
sex
pohlaví

-
shadow
stín

-
size
velikost

-
solidarity
solidarita

-
success
úspěch

-
support
podpora

-
tradition
tradice

-
weight
hmotnost