Abstraktní pojmy     
Termes abstraits

-
l'administration
administrativa

-
la publicité
reklama

-
la flèche
šipka

-
l'interdiction
zákaz

-
la carrière
kariéra

-
le milieu
střed

-
le choix
volba

-
la collaboration
spolupráce

-
la couleur
barva

-
le contact
kontakt

-
le danger
nebezpečí

-
la déclaration d'amour
vyznání lásky

-
le déclin
úpadek

-
la définition
definice

-
la différence
rozdíl

-
la difficulté
obtíž

-
la direction
směr

-
la découverte
objev

-
le désordre
nepořádek

-
le lointain
vzdálenost

-
la distance
vzdálenost

-
la diversité
rozmanitost

-
l'effort
snaha

-
l'exploration
průzkum

-
la chute
pád

-
la force
síla

-
le parfum
vůně

-
la liberté
svoboda

-
le fantôme
duch

-
la moitié
polovina

-
la hauteur
výška

-
l'aide
pomoc

-
la cachette
skrýš

-
la patrie
vlast

-
l'hygiène
hygiena

-
l'idée
nápad / myšlenka

-
l'illusion
iluze

-
l'imagination
představivost

-
l'intelligence
inteligence

-
l'invitation
pozvánka

-
la justice
spravedlnost

-
la lumière
světlo

-
le regard
pohled

-
la perte
ztráta

-
l'agrandissement
zvětšení

-
l'erreur
chyba

-
l'assassinat
vražda

-
la nation
národ

-
la nouveauté
novinka

-
la possibilité
možnost

-
la patience
trpělivost

-
la planification
plánování

-
le problème
problém

-
la protection
ochrana

-
le reflet
odraz

-
la république
republika

-
le risque
riziko

-
la sécurité
bezpečnost

-
le secret
tajemství

-
le sexe
pohlaví

-
l'ombre
stín

-
la taille
velikost

-
la solidarité
solidarita

-
le succès
úspěch

-
le support
podpora

-
la tradition
tradice

-
le poids
hmotnost