Abstraktní pojmy     
ศัพท์นามธรรม

-
การจัดการ
gan-jàt′-gan
administrativa

-
การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
reklama

-
ลูกศร
lôok-sǎwn
šipka

-
ห้าม
hâm
zákaz

-
อาชีพ
a-chêep
kariéra

-
ศูนย์
sǒon
střed

-
การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
volba

-
การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
spolupráce

-
สี
sěe
barva

-
การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
kontakt

-
อันตราย
an′-dhà′-rai
nebezpečí

-
การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
vyznání lásky

-
ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
úpadek

-
การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
definice

-
ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
rozdíl

-
ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
obtíž

-
ทิศทาง
tít′-tang
směr

-
การค้นพบ
gan-kón′-póp′
objev

-
ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
nepořádek

-
ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
vzdálenost

-
ระยะทาง
rá′-yá′-tang
vzdálenost

-
ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
rozmanitost

-
ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
snaha

-
การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
průzkum

-
การล้ม
gan-lóm′
pád

-
กำลัง
gam′-lang′
síla

-
กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
vůně

-
เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
svoboda

-
ผี
pěe
duch

-
ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
polovina

-
ความสูง
kwam-sǒong
výška

-
ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
pomoc

-
การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
skrýš

-
บ้านเกิด
bân-gèr̶t
vlast

-
ความสะอาด
kwam-sà′-àt
hygiena

-
ความคิด
kwam-kít′
nápad / myšlenka

-
ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
iluze

-
จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
představivost

-
ปัญญา
bhan′-ya
inteligence

-
การเชิญ
gan-cher̶n
pozvánka

-
ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
spravedlnost

-
แสง
sæ̌ng
světlo

-
การมอง
gan-mawng
pohled

-
การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
ztráta

-
การขยาย
ga-rók′-yai
zvětšení

-
ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
chyba

-
การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
vražda

-
ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
národ

-
ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
novinka

-
ตัวเลือก
dhua-lêuak
možnost

-
ความอดทน
kwam-òt′-ton′
trpělivost

-
การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
plánování

-
ปัญหา
bhan′-hǎ
problém

-
การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
ochrana

-
การสะท้อน
gan-sà′-táwn
odraz

-
สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
republika

-
ความเสี่ยง
kwam-sìang
riziko

-
ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
bezpečnost

-
ความลับ
kwam-láp′
tajemství

-
เพศ
pâyt
pohlaví

-
เงา
ngao′
stín

-
ขนาด
kà′-nàt
velikost

-
ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
solidarita

-
ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
úspěch

-
การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
podpora

-
ประเพณี
bhrà′-pay-nee
tradice

-
น้ำหนัก
nám′-nàk′
hmotnost