Město     
เมือง

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
letiště

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
bytový dům

-
ม้านั่ง
má-nâng′
lavička

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
velkoměsto

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
cyklistická stezka

-
ท่าเรือ
tâ-reua
přístaviště

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
hlavní město

-
ระฆัง
rá′-kang′
zvonkohra

-
สุสาน
sòo′-sǎn
hřbitov

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
kino

-
เมือง
meuang
město

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
mapa města

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
kriminalita

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstrace

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
veletrh

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
hasiči

-
น้ำพุ
nám-póo′
fontána

-
ขยะ
kà′-yà′
odpad

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
přístav

-
โรงแรม
rong-ræm
hotel

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hydrant

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
hlavní památka

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
dopisní schránka

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
sousedství

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neonové světlo

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
noční klub

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
staré město

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
opera

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
lavička v parku

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parkoviště

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
telefonní budka

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
směrovací číslo (PSČ)

-
คุก
kóok′
vězení

-
ผับ
pàp′
hospoda

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
pamětihodnosti

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
panorama

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
pouliční osvětlení

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
turistická kancelář

-
หอคอย
hǎw-kawy
věž

-
อุโมงค์
òo′-mong
tunel

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
vozidlo

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
vesnice

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
vodárenská věž