Počasí     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
tlakoměr / barometr

-
เมฆ
mâyk
mrak

-
ความเย็น
kwam-yen′
zima

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
srpek měsíce

-
ความมืด
kwam-mêut
tma

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
sucho

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zeměkoule

-
หมอก
màwk
mlha

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
mráz

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
náledí

-
ความร้อน
kwam-ráwn
teplo

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurikán

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
rampouch

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
blesk

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
měsíc

-
รุ้ง
róong′
duha

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
dešťová kapka

-
หิมะ
hì′-má′
sníh

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
sněhová vločka

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
sněhulák

-
ดาว
dao
hvězda

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
bouře

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
přílivová vlna

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
slunce

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sluneční paprsek

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
západ slunce

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
teploměr

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
bouřka

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
soumrak

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
počasí

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
vlhko

-
ลม
lom′
vítr