Emballage     
บรรจุภัณฑ์

-
อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
aluminiumsfolien

-
ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
cylinderen

-
ตะกร้า
dhà′-grâ
kurven

-
ขวด
kùat
flasken

-
กล่อง
glàwng
æsken

-
กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
cholokadeæsken

-
กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
pappet

-
ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
indholdet

-
ลัง
lang′
kassen

-
ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
konvolutten

-
ปม
bhom′
knuden

-
กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
metalkassen

-
ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
olietromlen

-
บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
emballagen

-
กระดาษ
grà′-dàt
papiret

-
ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
papirposen

-
พลาสติก
plât-dhìk′
plasten

-
กระป๋อง
grà′-bhǎwng
konservesdåsen

-
กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
tasken

-
ถังไวน์
tǎng′-wai′
vintønden

-
ขวดไวน์
kùat-wai′
vinflasken

-
กล่องไม้
glàwng-mái′
trækassen