Trafik     
การจราจร

-

อุบัติเหตุ
òo′-bàt′-dhì′-hàyt
+

ulykken

-

ที่กั้น
têe-gân′
+

barrieren

-

จักรยาน
jàk′-grà′-yan
+

cyklen

-

เรือ
reua
+

båden

-

รถประจำทาง
rót′-bhrà′-jam′-tang
+

bussen

-

กระเช้าไฟฟ้า
grà′-cháo′-fai′-fá
+

kabelbanen

-

รถ
rót′
+

bilen

-

รถบ้าน
rót′-bân
+

campingvognen

-

รถม้า
rót′-má
+

hestevognen

-

ความแออัด
kwam-æ-àt′
+

overfyldningen

-

ถนนในชนบท
tǒn′-ná′-nai′-chon′-bòt′
+

landevejen

-

เรือสำราญ
reua-sǎm′-ran
+

krydstogtskibet

-

ทางโค้ง
tang-kóng
+

kurven

-

ทางตัน
tang-dhan′
+

blindgyden

-

ขาออก
kǎ-àwk
+

afgangen

-

เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
+

nødbremsen

-

ทางเข้า
tang-kâo′
+

indgangen

-

บันไดเลื่อน
ban′-dai′-lêuan
+

rulletrappen

-

น้ำหนักส่วนเกิน
nám-nàk′-sùan-ger̶n
+

den overvægtige bagage

-

ทางออก
tang-àwk
+

udkørselen

-

เรือข้ามฟาก
reua-kâm-fâk
+

færgen

-

รถดับเพลิง
rót′-dàp′-pler̶ng
+

brandslukningskøretøjet

-

เที่ยวบิน
têeo-bin′
+

flyet

-

โบกี้
boh-gêe
+

godsvognen

-

ก๊าซ / น้ำมัน
gás-nám-man′
+

benzin

-

เบรกมือ
bà′-ràyk-meu
+

håndbremsen

-

เฮลิคอปเตอร์
hay-lí′-kâwp-dhur̶
+

helikopteren

-

ทางหลวง
tang-lǔang
+

motorvejen

-

เรือนแพ
reuan-pæ
+

husbåden

-

จักรยานผู้หญิง '
jàk′-rá′-yan-pôo-yǐng′
+

damecykelen

-

โค้งซ้าย
kóng-sái
+

venstredrejningen

-

ถนนข้ามทางรถไฟ
tǒn′-ná′-kâm-tang-rót′-fai′
+

fodgænger overgangen

-

หัวรถจักร
hǔa-rót′-jàk′
+

lokomotivet

-

แผนที่
pæ̌n-têe
+

kortet

-

รถไฟใต้ดิน
rót′-fai′-dhâi′-din′
+

metroen

-

รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
rót′-jàk′-rá′-yan-yon′-kà′-nât-lék′
+

knallerten

-

เรือยนต์
reua-yon′
+

motorbåden

-

รถจักรยานยนต์
rót′-jàk′-grà′-yan-yon′
+

motorcyklen

-

หมวกนิรภัย
mùak-nin′-pai′
+

motorcykel hjelmen

-

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
+

motorcyklisten

-

จักรยานเสือภูเขา
jàk′-rá′-yan-sěua-poo-kǎo′
+

mountainbiken

-

ช่องเขา
châwng-kǎo′
+

bjergpasset

-

ห้ามแซง
hâm-sæng
+

indkørsel forbudt

-

เขตปลอดบุหรี่
kàyt-bhlàwt-bòo′-rèe
+

ikke-ryger

-

เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
+

ensrettet vej

-

มิเตอร์ที่จอดรถ
mí′-dhur̶-têet-òt′-rót′
+

parkometret

-

ผู้โดยสาร
pôo-doy-sǎn
+

passageren

-

เครื่องบินโดยสาร
krêuang-bin′-doy-sǎn
+

passager jetten

-

คนเดินเท้า
kon′-der̶n-táo
+

gågaden

-

เครื่องบิน
krêuang-bin′
+

flyet

-

หลุมบนพื้นถนน
lǒom′-bon′-péun-tà′-non′
+

vejhullet

-

เครื่องบินใบพัด
krêuang-bin′-bai′-pát′
+

propelflyet

-

รางรถไฟ
rang-rót′-fai′
+

togbanen

-

สะพานรถไฟ
sà′-pan-rót′-fai′
+

jernbanebroen

-

ทางลาด
tang-lât
+

frakørselen

-

ด้านขวาของทาง
dân-kwǎ-kǎwng-tang
+

vigepligten

-

ถนน
tà′-nǒn′
+

vejen

-

วงเวียน
wong′-wian
+

rundkørslen

-

แถวที่นั่ง
tæ̌o-têe-nâng′
+

sæderækken

-

สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
+

løbehjulet

-

สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
+

scooteren

-

ป้ายบอกทาง
bhâi-bàwk-tang
+

skiltet

-

เลื่อน
lêuan
+

slæden

-

รถสำหรับวิ่งบนหิมะ
rót′-sǎm′-ràp′-wîng′-bon′-hì′-má′
+

snescooteren

-

ความเร็ว
kwam-ra̲y̲o′
+

hastigheden

-

จำกัด ความเร็ว
jam′-gàt′-kwam-ra̲y̲o′
+

hastighedsbegrænsningen

-

สถานีรถไฟ
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′
+

stationen

-

เรือกลไฟ
reua-gon′-fai′
+

damperen

-

ป้ายรถประจำทาง
bhâi-rót′-bhrà′-jam′-tang
+

stoppestedet

-

ป้ายถนน
bhâ-yót′-non′
+

vejskiltet

-

รถเข็นเด็ก
rót′-kěn′-dèk′
+

klapvognen

-

สถานีรถไฟใต้ดิน
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′-dhâi′-din′
+

metrostationen

-

รถแท็กซี่
rót′-tǽk′-sêe
+

taxaen

-

ตั๋ว
dhǔa
+

billetten

-

ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
+

tidsplanen

-

ชานชาลา
chan-cha-la
+

sporet

-

ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
+

sporskiftet

-

รถแทรกเตอร์
rót′-træ̂k-dhur̶
+