Vejr     
สภาพอากาศ

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometeret

-
เมฆ
mâyk
skyen

-
ความเย็น
kwam-yen′
kulden

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
halvmånen

-
ความมืด
kwam-mêut
mørket

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
tørken

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
jorden

-
หมอก
màwk
tågen

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
frosten

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
de glatte vejbane

-
ความร้อน
kwam-ráwn
heden

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
orkanen

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
istappen

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
lynet

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteoren

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
månen

-
รุ้ง
róong′
regnbuen

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
regndråben

-
หิมะ
hì′-má′
sneen

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snefnugget

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snemanden

-
ดาว
dao
stjernen

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
stormen

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
stormfloden

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
solen

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
solstrålen

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
solnedgangen

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometeret

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
tordenvejret

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
skumringen

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
vejret

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
de våde forhold

-
ลม
lom′
vinden