Religion     
Tôn Giáo

-
lễ Phục sinh
påske

-
quả trứng Phục sinh
påskeægget

-
thiên thần
englen

-
chuông
klokken

-
kinh thánh
bibelen

-
giám mục
biskoppen

-
phước lành
velsignelsen

-
Phật giáo
buddhismen

-
Cơ-đốc giáo
kristendommen

-
món quà Giáng sinh
julegaven

-
cây Giáng sinh
juletræet

-
nhà thờ
kirken

-
quan tài
kisten

-
tạo vật
skabelsen

-
cây thánh giá
krucifikset

-
ma quỷ
djævelen

-
chúa trời
guden

-
Ấn Độ giáo
hinduismen

-
Hồi giáo
islamismen

-
đạo Do thái
jødedommen

-
thiền
meditationen

-
xác ướp
mumien

-
người theo đạo Hồi
muslimen

-
Đức Giáo hoàng
paven

-
kinh cầu nguyện
bønnen

-
linh mục
præsten

-
tôn giáo
religionen

-
cầu nguyện
gudstjenesten

-
giáo đường Do Thái
synagogen

-
đền thờ
templet

-
ngôi mộ
graven