Religion     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

påske

-

quả trứng Phục sinh +

påskeægget

-

thiên thần +

englen

-

chuông +

klokken

-

kinh thánh +

bibelen

-

giám mục +

biskoppen

-

phước lành +

velsignelsen

-

Phật giáo +

buddhismen

-

Cơ-đốc giáo +

kristendommen

-

món quà Giáng sinh +

julegaven

-

cây Giáng sinh +

juletræet

-

nhà thờ +

kirken

-

quan tài +

kisten

-

tạo vật +

skabelsen

-

cây thánh giá +

krucifikset

-

ma quỷ +

djævelen

-

chúa trời +

guden

-

Ấn Độ giáo +

hinduismen

-

Hồi giáo +

islamismen

-

đạo Do thái +

jødedommen

-

thiền +

meditationen

-

xác ướp +

mumien

-

người theo đạo Hồi +

muslimen

-

Đức Giáo hoàng +

paven

-

kinh cầu nguyện +

bønnen

-

linh mục +

præsten

-

tôn giáo +

religionen

-

cầu nguyện +

gudstjenesten

-

giáo đường Do Thái +

synagogen

-

đền thờ +

templet

-

ngôi mộ +

graven

-
lễ Phục sinh
påske

-
quả trứng Phục sinh
påskeægget

-
thiên thần
englen

-
chuông
klokken

-
kinh thánh
bibelen

-
giám mục
biskoppen

-
phước lành
velsignelsen

-
Phật giáo
buddhismen

-
Cơ-đốc giáo
kristendommen

-
món quà Giáng sinh
julegaven

-
cây Giáng sinh
juletræet

-
nhà thờ
kirken

-
quan tài
kisten

-
tạo vật
skabelsen

-
cây thánh giá
krucifikset

-
ma quỷ
djævelen

-
chúa trời
guden

-
Ấn Độ giáo
hinduismen

-
Hồi giáo
islamismen

-
đạo Do thái
jødedommen

-
thiền
meditationen

-
xác ướp
mumien

-
người theo đạo Hồi
muslimen

-
Đức Giáo hoàng
paven

-
kinh cầu nguyện
bønnen

-
linh mục
præsten

-
tôn giáo
religionen

-
cầu nguyện
gudstjenesten

-
giáo đường Do Thái
synagogen

-
đền thờ
templet

-
ngôi mộ
graven