Små dyr     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

myren

-

bọ cánh cứng +

billen

-

con chim +

fuglen

-

lồng chim +

fugleburet

-

tổ chim nhân tạo +

fuglehuset

-

ong nghệ +

humlebien

-

con bướm +

sommerfuglen

-

sâu +

kålormen

-

con rết +

tusindbenet

-

con cua +

krabben

-

con ruồi +

fluen

-

con ếch +

frøen

-

cá vàng +

guldfisken

-

châu chấu +

græshoppen

-

chuột bạch +

marsvinet

-

chuột hamster +

hamsteren

-

con nhím +

vildsvinet

-

chim ruồi +

kolibrien

-

con kỳ nhông +

leguanen

-

côn trùng +

insektet

-

con sứa +

vandmanden

-

mèo con +

killingen

-

bọ rùa +

mariehønen

-

con thằn lằn +

firbenet

-

con rận +

lusen

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

murmeldyret

-

con muỗi +

myggen

-

con chuột +

musen

-

con hàu +

østersen

-

bọ cạp +

scorpionen

-

cá ngựa +

søhesten

-

con nghêu +

muslingeskallen

-

con tôm +

rejen

-

con nhện +

edderkoppen

-

mạng nhện +

spindelvævet

-

con sao biển +

søstjernen

-

ong bắp cày +

hvepsen

-
con kiến
myren

-
bọ cánh cứng
billen

-
con chim
fuglen

-
lồng chim
fugleburet

-
tổ chim nhân tạo
fuglehuset

-
ong nghệ
humlebien

-
con bướm
sommerfuglen

-
sâu
kålormen

-
con rết
tusindbenet

-
con cua
krabben

-
con ruồi
fluen

-
con ếch
frøen

-
cá vàng
guldfisken

-
châu chấu
græshoppen

-
chuột bạch
marsvinet

-
chuột hamster
hamsteren

-
con nhím
vildsvinet

-
chim ruồi
kolibrien

-
con kỳ nhông
leguanen

-
côn trùng
insektet

-
con sứa
vandmanden

-
mèo con
killingen

-
bọ rùa
mariehønen

-
con thằn lằn
firbenet

-
con rận
lusen

-
con sóc ngắn đuôi macmôt
murmeldyret

-
con muỗi
myggen

-
con chuột
musen

-
con hàu
østersen

-
bọ cạp
scorpionen

-
cá ngựa
søhesten

-
con nghêu
muslingeskallen

-
con tôm
rejen

-
con nhện
edderkoppen

-
mạng nhện
spindelvævet

-
con sao biển
søstjernen

-
ong bắp cày
hvepsen