Technik     
เทคโนโลยี

-

เลนส์
layn

das Objektiv, e

-

รีโมท
ree-môt

die Fernsteuerung, en

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
die Luftpumpe, n

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
die Luftaufnahme, n

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
das Kugellager, -

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
die Batterie, n

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
die Fahrradkette, n

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
das Kabel, -

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
die Kabelrolle, n

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
der Fotoapparat, e

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
die Kassette, n

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
das Ladegerät, e

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
das Cockpit, s

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
das Zahnrad, "er

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
das Kombinationsschloss, "er

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
der Computer, -

-
เครน
krayn
der Kran, "e

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
der Desktop, s

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
die Bohrinsel, n

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
das Laufwerk, e

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
die DVD, s

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
der Elektromotor, en

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
die Energie, n

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
der Bagger, -

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
das Faxgerät, e

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
die Filmkamera, s

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
die Diskette, n

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
die Schutzbrille, n

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
die Festplatte, n

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
der Joystick, s

-
ปุ่ม
bhòom′
die Taste, n

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
die Landung, en

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
der Laptop, s

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
der Rasenmäher, -

-
เลนส์
layn
das Objektiv, e

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
die Maschine, n

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
die Schiffsschraube, n

-
เหมือง
měuang
das Bergwerk, e

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
der Mehrfachstecker, -

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
der Drucker, -

-
โปรแกรม
bhroh-græm
das Programm, e

-
ใบพัด
bai′-pát′
der Propeller, -

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
die Pumpe, n

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
der Plattenspieler, -

-
รีโมท
ree-môt
die Fernsteuerung, en

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
der Roboter, -

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
die Satellitenantenne, n

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
die Nähmaschine, n

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
der Diafilm, e

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
die Solartechnik

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
die Raumfähre, n

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
die Dampfwalze, n

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
die Aufhängung, en

-
สวิทช์
sà′-wít′
der Schalter, -

-
เทปวัด
tâyp-wát′
das Maßband, "er

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
die Technik, en

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
das Telefon, e

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
das Teleobjektiv, e

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
das Teleskop, e

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
der USB-Stick, s

-
วาล์ว
waw
das Ventil, e

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
die Videokamera, s

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
die Voltzahl

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
das Wasserrad, "er

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
die Windkraftanlage, n

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
die Windmühle, n