Religion     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

das Osterfest, e

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

das Osterei, er

-

นางฟ้า
nang-fá
+

der Engel, -

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

die Glocke, n

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

die Bibel, n

-

บิชอป
bì′-châwp
+

der Bischof, "e

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

der Segen

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

der Buddhismus

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

das Christentum

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

das Weihnachtsgeschenk, e

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

der Weihnachtsbaum, "e

-

โบสถ์
bòt
+

die Kirche, n

-

โลงศพ
long-sòp′
+

der Sarg, "e

-

การสร้าง
gan-sâng
+

die Schöpfung

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

das Kruzifix, e

-

ภูต
pôot
+

der Teufel, -

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

der Gott, "er

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

der Hinduismus

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

der Islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

das Judentum

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

die Meditation

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

die Mumie, n

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

der Moslem, s

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

der Papst, "e

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

das Gebet, e

-

นักบวช
nák′-bùat
+

der Priester, -

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

die Religion, en

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

der Gottesdienst, e

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

die Synagoge, n

-

วัด
wát′
+

der Tempel, -

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

die Grabstätte, n

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
das Osterfest, e

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
das Osterei, er

-
นางฟ้า
nang-fá
der Engel, -

-
ระฆัง
rá′-kang′
die Glocke, n

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
die Bibel, n

-
บิชอป
bì′-châwp
der Bischof, "e

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
der Segen

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
der Buddhismus

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
das Christentum

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
das Weihnachtsgeschenk, e

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
der Weihnachtsbaum, "e

-
โบสถ์
bòt
die Kirche, n

-
โลงศพ
long-sòp′
der Sarg, "e

-
การสร้าง
gan-sâng
die Schöpfung

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
das Kruzifix, e

-
ภูต
pôot
der Teufel, -

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
der Gott, "er

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
der Hinduismus

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
der Islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
das Judentum

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
die Meditation

-
มัมมี่
mam′-mêe
die Mumie, n

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
der Moslem, s

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
der Papst, "e

-
การภาวนา
gan-pao-na
das Gebet, e

-
นักบวช
nák′-bùat
der Priester, -

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
die Religion, en

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
der Gottesdienst, e

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
die Synagoge, n

-
วัด
wát′
der Tempel, -

-
สุสาน
sòo′-sǎn
die Grabstätte, n