Künste     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

der Beifall

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

die Kunst, "e

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

die Verbeugung, en

-

แปรง
bhræng
+

der Pinsel, -

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

das Malbuch, "er

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

die Tänzerin, nen

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

die Zeichnung, en

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

die Galerie, n

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

das Glasfenster, -

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

das Graffiti, s

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

das Kunsthandwerk, e

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

das Mosaik, en

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

die Wandmalerei, en

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

das Museum, Museen

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

die Aufführung, en

-

ภาพ
pâp
+

das Bild, er

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

das Gedicht, e

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

die Skulptur, en

-

เพลง
playng
+

das Lied, er

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

die Statue, n

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

die Wasserfarbe, n

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
der Beifall

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
die Kunst, "e

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
die Verbeugung, en

-
แปรง
bhræng
der Pinsel, -

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
das Malbuch, "er

-
นักเต้น
nák′-dhên′
die Tänzerin, nen

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
die Zeichnung, en

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
die Galerie, n

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
das Glasfenster, -

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
das Graffiti, s

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
das Kunsthandwerk, e

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
das Mosaik, en

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
die Wandmalerei, en

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
das Museum, Museen

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
die Aufführung, en

-
ภาพ
pâp
das Bild, er

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
das Gedicht, e

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
die Skulptur, en

-
เพลง
playng
das Lied, er

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
die Statue, n

-
สีน้ำ
sěe-nám
die Wasserfarbe, n