Stadt     
เมือง

-

สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
+

der Flughafen, "

-

อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
+

das Wohnhaus, "er

-

ม้านั่ง
má-nâng′
+

die Bank, "e

-

เมืองใหญ่
meuang-yài′
+

die Großstadt, "e

-

ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
+

der Radweg, e

-

ท่าเรือ
tâ-reua
+

der Bootshafen, "

-

เมืองหลวง
meuang-lǔang
+

die Hauptstadt, "e

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

das Glockenspiel, e

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

der Friedhof, "e

-

โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
+

das Kino, s

-

เมือง
meuang
+

die Stadt, "e

-

แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
+

der Stadtplan, "e

-

อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
+

die Kriminalität

-

การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
+

die Demonstration, en

-

งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
+

die Messe, n

-

นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
+

die Feuerwehr, en

-

น้ำพุ
nám-póo′
+

der Springbrunnen, -

-

ขยะ
kà′-yà′
+

der Abfall, "e

-

ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
+

der Hafen, "

-

โรงแรม
rong-ræm
+

das Hotel, s

-

หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
+

der Hydrant, en

-

สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
+

das Wahrzeichen, -

-

ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
+

der Briefkasten, "

-

เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
+

die Nachbarschaft

-

แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
+

das Neonlicht, er

-

ไนท์คลับ
nai′-kláp′
+

der Nachtclub, s

-

เมืองเก่า
meuang-gào′
+

die Altstadt, "e

-

โอเปร่า
oh-bhrào′
+

die Oper, n

-

สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
+

der Park, s

-

ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
+

die Parkbank, "e

-

ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
+

der Parkplatz, "e

-

ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
+

die Telefonzelle, n

-

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
+

die Postleitzahl (PLZ), en

-

คุก
kóok′
+

das Gefängnis, se

-

ผับ
pàp′
+

die Kneipe, n

-

สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
+

die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)

-

เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
+

die Skyline, s

-

ไฟถนน
fai′-tà′-non′
+

die Straßenlaterne, n

-

สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
+

das Touristenbüro, s

-

หอคอย
hǎw-kawy
+

der Turm, "e

-

อุโมงค์
òo′-mong
+

der Tunnel, s

-

ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
+

das Fahrzeug, e

-

หมู่บ้าน
mòo-bân
+

das Dorf, "er

-

แทงค์น้ำ
tæng-nám
+

der Wasserturm, "e

-
สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
der Flughafen, "

-
อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
das Wohnhaus, "er

-
ม้านั่ง
má-nâng′
die Bank, "e

-
เมืองใหญ่
meuang-yài′
die Großstadt, "e

-
ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
der Radweg, e

-
ท่าเรือ
tâ-reua
der Bootshafen, "

-
เมืองหลวง
meuang-lǔang
die Hauptstadt, "e

-
ระฆัง
rá′-kang′
das Glockenspiel, e

-
สุสาน
sòo′-sǎn
der Friedhof, "e

-
โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
das Kino, s

-
เมือง
meuang
die Stadt, "e

-
แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
der Stadtplan, "e

-
อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
die Kriminalität

-
การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
die Demonstration, en

-
งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
die Messe, n

-
นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
die Feuerwehr, en

-
น้ำพุ
nám-póo′
der Springbrunnen, -

-
ขยะ
kà′-yà′
der Abfall, "e

-
ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
der Hafen, "

-
โรงแรม
rong-ræm
das Hotel, s

-
หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
der Hydrant, en

-
สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
das Wahrzeichen, -

-
ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
der Briefkasten, "

-
เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
die Nachbarschaft

-
แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
das Neonlicht, er

-
ไนท์คลับ
nai′-kláp′
der Nachtclub, s

-
เมืองเก่า
meuang-gào′
die Altstadt, "e

-
โอเปร่า
oh-bhrào′
die Oper, n

-
สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
der Park, s

-
ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
die Parkbank, "e

-
ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
der Parkplatz, "e

-
ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
die Telefonzelle, n

-
รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
die Postleitzahl (PLZ), en

-
คุก
kóok′
das Gefängnis, se

-
ผับ
pàp′
die Kneipe, n

-
สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)

-
เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
die Skyline, s

-
ไฟถนน
fai′-tà′-non′
die Straßenlaterne, n

-
สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
das Touristenbüro, s

-
หอคอย
hǎw-kawy
der Turm, "e

-
อุโมงค์
òo′-mong
der Tunnel, s

-
ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
das Fahrzeug, e

-
หมู่บ้าน
mòo-bân
das Dorf, "er

-
แทงค์น้ำ
tæng-nám
der Wasserturm, "e