Wetter     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

das Barometer, -

-

เมฆ
mâyk
+

die Wolke, n

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

die Kälte

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

der Halbmond, e

-

ความมืด
kwam-mêut
+

die Dunkelheit

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

die Dürre, n

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

die Erde

-

หมอก
màwk
+

der Nebel, -

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

der Frost, "e

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

das Glatteis

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

die Hitze

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

der Hurrikan, s

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

der Eiszapfen, -

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

der Blitz, e

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

der Meteor, e

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

der Mond, e

-

รุ้ง
róong′
+

der Regenbogen, "

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

der Regentropfen, -

-

หิมะ
hì′-má′
+

der Schnee

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

die Schneeflocke, n

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

der Schneemann, "er

-

ดาว
dao
+

der Stern, e

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

das Gewitter, -

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

die Sturmflut, en

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

die Sonne, n

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

der Sonnenstrahl, en

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

das Abendrot

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

das Thermometer, -

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

das Unwetter, -

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

die Dämmerung

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

das Wetter

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

die Nässe

-

ลม
lom′
+

der Wind, e

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
das Barometer, -

-
เมฆ
mâyk
die Wolke, n

-
ความเย็น
kwam-yen′
die Kälte

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
der Halbmond, e

-
ความมืด
kwam-mêut
die Dunkelheit

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
die Dürre, n

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
die Erde

-
หมอก
màwk
der Nebel, -

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
der Frost, "e

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
das Glatteis

-
ความร้อน
kwam-ráwn
die Hitze

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
der Hurrikan, s

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
der Eiszapfen, -

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
der Blitz, e

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
der Meteor, e

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
der Mond, e

-
รุ้ง
róong′
der Regenbogen, "

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
der Regentropfen, -

-
หิมะ
hì′-má′
der Schnee

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
die Schneeflocke, n

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
der Schneemann, "er

-
ดาว
dao
der Stern, e

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
das Gewitter, -

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
die Sturmflut, en

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
die Sonne, n

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
der Sonnenstrahl, en

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
das Abendrot

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
das Thermometer, -

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
das Unwetter, -

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
die Dämmerung

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
das Wetter

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
die Nässe

-
ลม
lom′
der Wind, e