Architektur     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

die Architektur, en

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

die Arena, Arenen

-

โรงนา
rong-na
+

die Scheune, n

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

der Barock

-

อิฐ
ìt′
+

der Baustein, e

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

das Backsteinhaus, "er

-

สะพาน
sà′-pan
+

die Brücke, n

-

อาคาร
a-kan
+

das Gebäude, -

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

das Schloss, "er

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

die Kathedrale, n

-

เสา
sǎo′
+

die Säule, n

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

die Baustelle, n

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

die Kuppel, n

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

die Fassade, n

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

das Fußballstadion, s

-

ป้อม
bhâwm
+

die Burg, en

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

der Giebel, -

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

das Tor, e

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

das Fachwerkhaus, "er

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

der Leuchtturm, "e

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

das Bauwerk, e

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

die Moschee, n

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

das Bürogebäude, -

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

das Dach, "er

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

die Ruine, n

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

das Gerüst, e

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

der Wolkenkratzer, -

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

die Hängebrücke, n

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

die Kachel, n

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
die Architektur, en

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
die Arena, Arenen

-
โรงนา
rong-na
die Scheune, n

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
der Barock

-
อิฐ
ìt′
der Baustein, e

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
das Backsteinhaus, "er

-
สะพาน
sà′-pan
die Brücke, n

-
อาคาร
a-kan
das Gebäude, -

-
ปราสาท
bhra-sàt
das Schloss, "er

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
die Kathedrale, n

-
เสา
sǎo′
die Säule, n

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
die Baustelle, n

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
die Kuppel, n

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
die Fassade, n

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
das Fußballstadion, s

-
ป้อม
bhâwm
die Burg, en

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
der Giebel, -

-
ประตู
bhrà′-dhoo
das Tor, e

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
das Fachwerkhaus, "er

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
der Leuchtturm, "e

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
das Bauwerk, e

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
die Moschee, n

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
der Obelisk, e

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
das Bürogebäude, -

-
หลังคา
lǎng′-ka
das Dach, "er

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
die Ruine, n

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
das Gerüst, e

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
der Wolkenkratzer, -

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
die Hängebrücke, n

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
die Kachel, n