Religion     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

das Osterfest, e

-

quả trứng Phục sinh +

das Osterei, er

-

thiên thần +

der Engel, -

-

chuông +

die Glocke, n

-

kinh thánh +

die Bibel, n

-

giám mục +

der Bischof, "e

-

phước lành +

der Segen

-

Phật giáo +

der Buddhismus

-

Cơ-đốc giáo +

das Christentum

-

món quà Giáng sinh +

das Weihnachtsgeschenk, e

-

cây Giáng sinh +

der Weihnachtsbaum, "e

-

nhà thờ +

die Kirche, n

-

quan tài +

der Sarg, "e

-

tạo vật +

die Schöpfung

-

cây thánh giá +

das Kruzifix, e

-

ma quỷ +

der Teufel, -

-

chúa trời +

der Gott, "er

-

Ấn Độ giáo +

der Hinduismus

-

Hồi giáo +

der Islam

-

đạo Do thái +

das Judentum

-

thiền +

die Meditation

-

xác ướp +

die Mumie, n

-

người theo đạo Hồi +

der Moslem, s

-

Đức Giáo hoàng +

der Papst, "e

-

kinh cầu nguyện +

das Gebet, e

-

linh mục +

der Priester, -

-

tôn giáo +

die Religion, en

-

cầu nguyện +

der Gottesdienst, e

-

giáo đường Do Thái +

die Synagoge, n

-

đền thờ +

der Tempel, -

-

ngôi mộ +

die Grabstätte, n

-
lễ Phục sinh
das Osterfest, e

-
quả trứng Phục sinh
das Osterei, er

-
thiên thần
der Engel, -

-
chuông
die Glocke, n

-
kinh thánh
die Bibel, n

-
giám mục
der Bischof, "e

-
phước lành
der Segen

-
Phật giáo
der Buddhismus

-
Cơ-đốc giáo
das Christentum

-
món quà Giáng sinh
das Weihnachtsgeschenk, e

-
cây Giáng sinh
der Weihnachtsbaum, "e

-
nhà thờ
die Kirche, n

-
quan tài
der Sarg, "e

-
tạo vật
die Schöpfung

-
cây thánh giá
das Kruzifix, e

-
ma quỷ
der Teufel, -

-
chúa trời
der Gott, "er

-
Ấn Độ giáo
der Hinduismus

-
Hồi giáo
der Islam

-
đạo Do thái
das Judentum

-
thiền
die Meditation

-
xác ướp
die Mumie, n

-
người theo đạo Hồi
der Moslem, s

-
Đức Giáo hoàng
der Papst, "e

-
kinh cầu nguyện
das Gebet, e

-
linh mục
der Priester, -

-
tôn giáo
die Religion, en

-
cầu nguyện
der Gottesdienst, e

-
giáo đường Do Thái
die Synagoge, n

-
đền thờ
der Tempel, -

-
ngôi mộ
die Grabstätte, n