Musik     
Âm nhạc

-

đàn ăccoc +

das Akkordeon, s

-

đàn balalaika +

die Balalaika, s

-

ban nhạc +

die Band, s

-

đàn banjô +

das Banjo, s

-

kèn clarinet +

die Klarinette, n

-

buổi hòa nhạc +

das Konzert, e

-

cái trống +

die Trommel, n

-

bộ trống +

das Schlagzeug, e

-

bộ trống +

die Flöte, n

-

đại dương cầm +

der Flügel, -

-

đàn guitar +

die Gitarre, n

-

hội trường +

der Saal, Säle

-

bàn phím +

das Keyboard, s

-

kèn acmônica +

die Mundharmonika, s

-

âm nhạc +

die Musik

-

giá để bản nhạc +

der Notenständer, -

-

nốt nhạc +

die Note, n

-

đàn oóc-gan +

die Orgel, n

-

đàn piano +

das Klavier, e

-

kèn xắc xô phôn +

das Saxofon, e

-

ca sĩ +

der Sänger, -

-

dây đàn +

die Saite, n

-

kèn trompet +

die Trompete, n

-

nghệ sĩ thổi kèn trompet +

der Trompeter, -

-

đàn viôlông +

die Geige, n

-

hộp đàn viôlông +

der Geigenkasten, "

-

mộc cầm +

das Xylofon, e

-
đàn ăccoc
das Akkordeon, s

-
đàn balalaika
die Balalaika, s

-
ban nhạc
die Band, s

-
đàn banjô
das Banjo, s

-
kèn clarinet
die Klarinette, n

-
buổi hòa nhạc
das Konzert, e

-
cái trống
die Trommel, n

-
bộ trống
das Schlagzeug, e

-
bộ trống
die Flöte, n

-
đại dương cầm
der Flügel, -

-
đàn guitar
die Gitarre, n

-
hội trường
der Saal, Säle

-
bàn phím
das Keyboard, s

-
kèn acmônica
die Mundharmonika, s

-
âm nhạc
die Musik

-
giá để bản nhạc
der Notenständer, -

-
nốt nhạc
die Note, n

-
đàn oóc-gan
die Orgel, n

-
đàn piano
das Klavier, e

-
kèn xắc xô phôn
das Saxofon, e

-
ca sĩ
der Sänger, -

-
dây đàn
die Saite, n

-
kèn trompet
die Trompete, n

-
nghệ sĩ thổi kèn trompet
der Trompeter, -

-
đàn viôlông
die Geige, n

-
hộp đàn viôlông
der Geigenkasten, "

-
mộc cầm
das Xylofon, e