Essen     
食品

-

食欲
shíyù
+

der Appetit

-

前餐
qián cān
+

die Vorspeise, n

-

火腿
huǒtuǐ
+

der Schinken, -

-

生日蛋糕
shēngrì dàngāo
+

die Geburtstagstorte, n

-

饼干
bǐnggān
+

der Keks, e

-

香肠
xiāngcháng
+

die Bratwurst, "e

-

面包
miànbāo
+

das Brot, e

-

早餐
zǎocān
+

das Frühstück

-

圆形面包
yuán xíng miànbāo
+

das Brötchen, -

-

黄油
huángyóu
+

die Butter

-

食堂
shítáng
+

die Kantine, n

-

蛋糕
dàngāo
+

der Kuchen, -

-

糖果
táng guǒ
+

das Bonbon, s

-

腰果
yāoguǒ
+

die Cashewnuss, "e

-

奶酪
nǎilào
+

der Käse

-

口香糖
kǒuxiāngtáng
+

der Kaugummi, s

-


+

das Hähnchen, -

-

巧克力
qiǎokèlì
+

die Schokolade, n

-

椰子
yēzi
+

die Kokosnuss, "e

-

咖啡豆
kāfēi dòu
+

die Kaffeebohnen, (Pl.)

-

奶油
nǎiyóu
+

die Sahne

-

小茴香
xiǎo huíxiāng
+

der Kümmel

-

甜点
tiándiǎn
+

der Nachtisch, e

-

甜点
tiándiǎn
+

das Dessert, s

-

晚餐
wǎncān
+

das Abendessen, -

-

一道菜
yīdào cài
+

das Gericht, e

-

面团
miàntuán
+

der Teig

-

鸡蛋
jīdàn
+

das Ei, er

-

面粉
miànfěn
+

das Mehl

-

炸薯条
zhà shǔ tiáo
+

die Pommes frites, (Pl.)

-

煎鸡蛋
jiānjīdàn
+

das Spiegelei, er

-

榛子
zhēnzi
+

die Haselnuss, "e

-

冰淇淋
bīngqílín
+

die Eiscreme, s

-

番茄酱
fānqié jiàng
+

das Ketchup

-

千层面
qiān céngmiàn
+

die Lasagne

-

甘草
gāncǎo
+

die Lakritze

-

午餐
wǔcān
+

das Mittagessen, -

-

通心粉
tōngxīnfěn
+

die Makkaroni, s

-

土豆泥
tǔdòu ní
+

der Kartoffelbrei

-


ròu
+

das Fleisch

-

蘑菇
mógū
+

der Champignon, s

-

面条
miàntiáo
+

die Nudel, n

-

燕麦片
yànmài piàn
+

die Haferflocken, -

-

海鲜饭
hǎixiān fàn
+

die Paella, s

-

煎饼
jiānbing
+

der Pfannkuchen, -

-

花生
huāshēng
+

die Erdnuss, "e

-

胡椒
hújiāo
+

der Pfeffer

-

胡椒粉
hújiāo fěn
+

der Pfefferstreuer, -

-

胡椒磨
hújiāo mó
+

die Pfeffermühle, n

-

醋黄瓜
cù huángguā
+

die Essiggurke, n

-

馅饼
xiàn bǐng
+

die Pastete, n

-

比萨
bǐsà
+

die Pizza, s

-

爆米花
bào mǐhuā
+

das Popcorn

-

马铃薯
mǎlíngshǔ
+

die Kartoffel, n

-

薯片
shǔ piàn
+

die Kartoffelchips, (Pl.)

-

果仁糖
guǒ rén táng
+

die Praline, n

-

椒盐脆饼棒
jiāoyán cuì bǐng bàng
+

die Salzstangen, (Pl.)

-

葡萄干
pútáogān
+

die Rosine, n

-

大米
dàmǐ
+

der Reis

-

烧肉
shāo ròu
+

der Schweinebraten

-

沙拉
shālā
+

der Salat, e

-

意大利香肠
yìdàlì xiāngcháng
+

die Salami

-

三文鱼
sānwènyú
+

der Lachs, e

-

盐瓶
yán píng
+

der Salzstreuer, -

-

三明治
sānmíngzhì
+

das Sandwich, es

-

酱汁
jiàng zhī
+

die Soße, n

-

香肠
xiāngcháng
+

die Wurst, "e

-

芝麻
zhīma
+

der Sesam

-


tāng
+

die Suppe, n

-

意大利面条
yìdàlì miàntiáo
+

die Spaghetti, (Pl.)

-

香料
xiāngliào
+

das Gewürz, e

-

牛排
niúpái
+

das Steak, s

-

草莓蛋糕
cǎoméi dàngāo
+

die Erdbeertorte, n

-


táng
+

der Zucker

-

圣代冰激凌
shèng dài bīngjīlíng
+

der Eisbecher, -

-

葵花籽
kuíhuā zǐ
+

die Sonnenblumenkerne, (Pl.)

-

寿司
shòusī
+

das Sushi, s

-

蛋糕
dàngāo
+

die Torte, n