Berufe     
职业

-

建筑师
jiànzhú shī
+

der Architekt, en

-

宇航员
yǔháng yuán
+

der Astronaut, en

-

理发师
lǐfǎ shī
+

der Friseur, e

-

铁匠
tiějiàng
+

der Schmied, e

-

拳击手
quánjí shǒu
+

der Boxer, -

-

斗牛士
dòuniú shì
+

der Stierkämpfer, -

-

官僚
guānliáo
+

der Bürokrat, en

-

出差
chūchāi
+

die Dienstreise, n

-

商人
shāngrén
+

der Geschäftsmann, leute

-

屠夫
túfū
+

der Metzger, -

-

汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
+

der Automechaniker, -

-

房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
+

der Hausmeister, -

-

清洁女工
qīngjié nǚgōng
+

die Putzfrau, en

-

小丑
xiǎochǒu
+

der Clown, s

-

同事
tóngshì
+

der Kollege, n

-

乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
+

der Dirigent, en

-

厨师
chúshī
+

der Koch, "e

-

牛仔
niúzǎi
+

der Cowboy, s

-

牙医
yáyī
+

der Zahnarzt, "e

-

侦探
zhēntàn
+

der Detektiv, e

-

潜水员
qiánshuǐyuán
+

der Taucher, -

-

医生
yīshēng
+

der Arzt, "e

-

博士
bóshì
+

der Doktor, en

-

电工
diàngōng
+

der Elektriker, -

-

女学生
nǚ xuéshēng
+

die Schülerin, nen

-

消防员
xiāofáng yuán
+

der Feuerwehrmann, "er

-

渔夫
yúfū
+

der Fischer, -

-

足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
+

der Fußballspieler, -

-

歹徒
dǎitú
+

der Gangster, -

-

园丁
yuándīng
+

der Gärtner, -

-

高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
+

der Golfspieler, -

-

吉他手
jítā shǒu
+

der Gitarrist, en

-

猎人
lièrén
+

der Jäger, -

-

室内设计师
shìnèi shèjì shī
+

der Dekorateur, e

-

法官
fǎguān
+

der Richter, -

-

皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
+

der Kajakfahrer, -

-

魔术师
móshù shī
+

der Zauberer, -

-

男学生
nán xuéshēng
+

der Schüler, -

-

马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
+

der Marathonläufer, -

-

音乐家
yīnyuè jiā
+

der Musiker, -

-

尼姑
nígū
+

die Nonne, n

-

职业
zhíyè
+

der Beruf, e

-

眼科医生
yǎnkē yīshēng
+

der Augenarzt, "e

-

眼镜商
yǎnjìng shāng
+

der Optiker, -

-

画家
huà jiā
+

der Maler, -

-

报童
bàotóng
+

der Zeitungsbote, n

-

摄影师
shèyǐng shī
+

der Fotograf, en

-

海盗
hǎidào
+

der Pirat, en

-

水管工
shuǐguǎn gōng
+

der Klempner, -

-

警察
jǐngchá
+

der Polizist, en

-

搬运工
bānyùn gōng
+

der Gepäckträger, -

-

囚犯
qiúfàn
+

der Gefangene, n

-

秘书
mìshū
+

die Sekretärin, nen

-

间谍
jiàndié
+

der Spion, e

-

外科医生
wàikē yīshēng
+

der Chirurg, en

-

老师
lǎoshī
+

die Lehrerin, nen

-

小偷
xiǎotōu
+

der Dieb, e

-

卡车司机
kǎchē sījī
+

der Lkw-Fahrer, -

-

失业
shīyè
+

die Arbeitslosigkeit

-

女服务员
nǚ fúwù yuán
+

die Kellnerin, nen

-

门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
+

der Fensterputzer, -

-

工作
gōngzuò
+

die Arbeit, en

-

工人
gōngrén
+

der Arbeiter, -

-
建筑师
jiànzhú shī
der Architekt, en

-
宇航员
yǔháng yuán
der Astronaut, en

-
理发师
lǐfǎ shī
der Friseur, e

-
铁匠
tiějiàng
der Schmied, e

-
拳击手
quánjí shǒu
der Boxer, -

-
斗牛士
dòuniú shì
der Stierkämpfer, -

-
官僚
guānliáo
der Bürokrat, en

-
出差
chūchāi
die Dienstreise, n

-
商人
shāngrén
der Geschäftsmann, leute

-
屠夫
túfū
der Metzger, -

-
汽车修理工
qìchē xiūlǐgōng
der Automechaniker, -

-
房屋管理员
fángwū guǎnlǐ yuán
der Hausmeister, -

-
清洁女工
qīngjié nǚgōng
die Putzfrau, en

-
小丑
xiǎochǒu
der Clown, s

-
同事
tóngshì
der Kollege, n

-
乐队指挥
yuèduì zhǐhuī
der Dirigent, en

-
厨师
chúshī
der Koch, "e

-
牛仔
niúzǎi
der Cowboy, s

-
牙医
yáyī
der Zahnarzt, "e

-
侦探
zhēntàn
der Detektiv, e

-
潜水员
qiánshuǐyuán
der Taucher, -

-
医生
yīshēng
der Arzt, "e

-
博士
bóshì
der Doktor, en

-
电工
diàngōng
der Elektriker, -

-
女学生
nǚ xuéshēng
die Schülerin, nen

-
消防员
xiāofáng yuán
der Feuerwehrmann, "er

-
渔夫
yúfū
der Fischer, -

-
足球运动员
zúqiú yùndòngyuán
der Fußballspieler, -

-
歹徒
dǎitú
der Gangster, -

-
园丁
yuándīng
der Gärtner, -

-
高尔夫球手
gāo'ěrfū qiú shǒu
der Golfspieler, -

-
吉他手
jítā shǒu
der Gitarrist, en

-
猎人
lièrén
der Jäger, -

-
室内设计师
shìnèi shèjì shī
der Dekorateur, e

-
法官
fǎguān
der Richter, -

-
皮划艇运动员
pí huá tǐng yùndòngyuán
der Kajakfahrer, -

-
魔术师
móshù shī
der Zauberer, -

-
男学生
nán xuéshēng
der Schüler, -

-
马拉松选手
mǎlāsōng xuǎnshǒu
der Marathonläufer, -

-
音乐家
yīnyuè jiā
der Musiker, -

-
尼姑
nígū
die Nonne, n

-
职业
zhíyè
der Beruf, e

-
眼科医生
yǎnkē yīshēng
der Augenarzt, "e

-
眼镜商
yǎnjìng shāng
der Optiker, -

-
画家
huà jiā
der Maler, -

-
报童
bàotóng
der Zeitungsbote, n

-
摄影师
shèyǐng shī
der Fotograf, en

-
海盗
hǎidào
der Pirat, en

-
水管工
shuǐguǎn gōng
der Klempner, -

-
警察
jǐngchá
der Polizist, en

-
搬运工
bānyùn gōng
der Gepäckträger, -

-
囚犯
qiúfàn
der Gefangene, n

-
秘书
mìshū
die Sekretärin, nen

-
间谍
jiàndié
der Spion, e

-
外科医生
wàikē yīshēng
der Chirurg, en

-
老师
lǎoshī
die Lehrerin, nen

-
小偷
xiǎotōu
der Dieb, e

-
卡车司机
kǎchē sījī
der Lkw-Fahrer, -

-
失业
shīyè
die Arbeitslosigkeit

-
女服务员
nǚ fúwù yuán
die Kellnerin, nen

-
门窗清洁工
ménchuāng qīngjié gōng
der Fensterputzer, -

-
工作
gōngzuò
die Arbeit, en

-
工人
gōngrén
der Arbeiter, -