Auto     
汽车

-

空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
+

der Luftfilter, -

-

故障
gùzhàng
+

die Panne, n

-

房车
fáng chē
+

das Wohnmobil, e

-

汽车电池
qìchē diànchí
+

die Autobatterie, n

-

儿童座椅
értóng zuò yǐ
+

der Kindersitz, e

-

损坏
sǔnhuài
+

der Schaden, "

-

柴油
cháiyóu
+

der Diesel

-

排气管
pái qì guǎn
+

der Auspuff, e

-

爆胎
bào tāi
+

der Platten, -

-

加油站
jiāyóu zhàn
+

die Tankstelle, n

-

大灯
dà dēng
+

der Scheinwerfer, -

-

引擎盖
yǐnqíng gài
+

die Motorhaube, n

-

千斤顶
qiānjīndǐng
+

der Wagenheber, -

-

扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
+

der Reservekanister, -

-

废料场
fèiliào chǎng
+

der Schrottplatz, "e

-

后部
hòu bù
+

das Heck, s

-

尾灯
wěidēng
+

das Rücklicht, er

-

后视镜
hòu shì jìng
+

der Rückspiegel, -

-

行驶
xíngshǐ
+

die Fahrt, en

-

轮辋
lúnwǎng
+

die Felge, n

-

火花塞
huǒhuāsāi
+

die Zündkerze, n

-

转速表
zhuǎnsù biǎo
+

der Tacho, s

-

罚款单
fákuǎn dān
+

der Strafzettel, -

-

轮胎
lúntāi
+

der Reifen, -

-

拖车服务
tuō chē fú wù
+

der Abschleppdienst, e

-

老爷车
lǎoyé chē
+

der Oldtimer, -

-

车轮
chēlún
+

das Rad, "er

-
空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
der Luftfilter, -

-
故障
gùzhàng
die Panne, n

-
房车
fáng chē
das Wohnmobil, e

-
汽车电池
qìchē diànchí
die Autobatterie, n

-
儿童座椅
értóng zuò yǐ
der Kindersitz, e

-
损坏
sǔnhuài
der Schaden, "

-
柴油
cháiyóu
der Diesel

-
排气管
pái qì guǎn
der Auspuff, e

-
爆胎
bào tāi
der Platten, -

-
加油站
jiāyóu zhàn
die Tankstelle, n

-
大灯
dà dēng
der Scheinwerfer, -

-
引擎盖
yǐnqíng gài
die Motorhaube, n

-
千斤顶
qiānjīndǐng
der Wagenheber, -

-
扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
der Reservekanister, -

-
废料场
fèiliào chǎng
der Schrottplatz, "e

-
后部
hòu bù
das Heck, s

-
尾灯
wěidēng
das Rücklicht, er

-
后视镜
hòu shì jìng
der Rückspiegel, -

-
行驶
xíngshǐ
die Fahrt, en

-
轮辋
lúnwǎng
die Felge, n

-
火花塞
huǒhuāsāi
die Zündkerze, n

-
转速表
zhuǎnsù biǎo
der Tacho, s

-
罚款单
fákuǎn dān
der Strafzettel, -

-
轮胎
lúntāi
der Reifen, -

-
拖车服务
tuō chē fú wù
der Abschleppdienst, e

-
老爷车
lǎoyé chē
der Oldtimer, -

-
车轮
chēlún
das Rad, "er