Stadt     
城市

-

机场
jīchǎng
+

der Flughafen, "

-

公寓大楼
gōngyù dàlóu
+

das Wohnhaus, "er

-

长椅
cháng yǐ
+

die Bank, "e

-

大城市
dà chéngshì
+

die Großstadt, "e

-

自行车道
zìxíngchē dào
+

der Radweg, e

-

船港
chuán gǎng
+

der Bootshafen, "

-

首都
shǒudū
+

die Hauptstadt, "e

-

钟琴
zhōng qín
+

das Glockenspiel, e

-

墓地
mùdì
+

der Friedhof, "e

-

电影院
diànyǐngyuàn
+

das Kino, s

-

城市
chéngshì
+

die Stadt, "e

-

城市地图
chéngshì dìtú
+

der Stadtplan, "e

-

犯罪
fànzuì
+

die Kriminalität

-

游行
yóuxíng
+

die Demonstration, en

-

博览会
bólǎnhuì
+

die Messe, n

-

消防队
xiāofáng duì
+

die Feuerwehr, en

-

喷泉
pēnquán
+

der Springbrunnen, -

-

垃圾
lè sè
+

der Abfall, "e

-

港口
gǎngkǒu
+

der Hafen, "

-

酒店
jiǔdiàn
+

das Hotel, s

-

消防栓
xiāofáng shuān
+

der Hydrant, en

-

标志
biāozhì
+

das Wahrzeichen, -

-

邮箱
yóuxiāng
+

der Briefkasten, "

-

邻里
línlǐ
+

die Nachbarschaft

-

霓虹灯
níhóngdēng
+

das Neonlicht, er

-

夜总会
yèzǒnghuì
+

der Nachtclub, s

-

老城区
lǎo chéngqū
+

die Altstadt, "e

-

歌剧
gējù
+

die Oper, n

-

公园
gōngyuán
+

der Park, s

-

公园长凳
gōng yuán cháng dèng
+

die Parkbank, "e

-

停车场
tíngchē chǎng
+

der Parkplatz, "e

-

电话亭
diànhuàtíng
+

die Telefonzelle, n

-

邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
+

die Postleitzahl (PLZ), en

-

监狱
jiānyù
+

das Gefängnis, se

-

酒馆
jiǔguǎn
+

die Kneipe, n

-

景点
jǐngdiǎn
+

die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)

-

地平线
dìpíngxiàn
+

die Skyline, s

-

路灯
lùdēng
+

die Straßenlaterne, n

-

旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
+

das Touristenbüro, s

-


+

der Turm, "e

-

隧道
suìdào
+

der Tunnel, s

-

车辆
chēliàng
+

das Fahrzeug, e

-


cūn
+

das Dorf, "er

-

水塔
shuǐtǎ
+

der Wasserturm, "e

-
机场
jīchǎng
der Flughafen, "

-
公寓大楼
gōngyù dàlóu
das Wohnhaus, "er

-
长椅
cháng yǐ
die Bank, "e

-
大城市
dà chéngshì
die Großstadt, "e

-
自行车道
zìxíngchē dào
der Radweg, e

-
船港
chuán gǎng
der Bootshafen, "

-
首都
shǒudū
die Hauptstadt, "e

-
钟琴
zhōng qín
das Glockenspiel, e

-
墓地
mùdì
der Friedhof, "e

-
电影院
diànyǐngyuàn
das Kino, s

-
城市
chéngshì
die Stadt, "e

-
城市地图
chéngshì dìtú
der Stadtplan, "e

-
犯罪
fànzuì
die Kriminalität

-
游行
yóuxíng
die Demonstration, en

-
博览会
bólǎnhuì
die Messe, n

-
消防队
xiāofáng duì
die Feuerwehr, en

-
喷泉
pēnquán
der Springbrunnen, -

-
垃圾
lè sè
der Abfall, "e

-
港口
gǎngkǒu
der Hafen, "

-
酒店
jiǔdiàn
das Hotel, s

-
消防栓
xiāofáng shuān
der Hydrant, en

-
标志
biāozhì
das Wahrzeichen, -

-
邮箱
yóuxiāng
der Briefkasten, "

-
邻里
línlǐ
die Nachbarschaft

-
霓虹灯
níhóngdēng
das Neonlicht, er

-
夜总会
yèzǒnghuì
der Nachtclub, s

-
老城区
lǎo chéngqū
die Altstadt, "e

-
歌剧
gējù
die Oper, n

-
公园
gōngyuán
der Park, s

-
公园长凳
gōng yuán cháng dèng
die Parkbank, "e

-
停车场
tíngchē chǎng
der Parkplatz, "e

-
电话亭
diànhuàtíng
die Telefonzelle, n

-
邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
die Postleitzahl (PLZ), en

-
监狱
jiānyù
das Gefängnis, se

-
酒馆
jiǔguǎn
die Kneipe, n

-
景点
jǐngdiǎn
die Sehenswürdigkeiten, (Pl.)

-
地平线
dìpíngxiàn
die Skyline, s

-
路灯
lùdēng
die Straßenlaterne, n

-
旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
das Touristenbüro, s

-


der Turm, "e

-
隧道
suìdào
der Tunnel, s

-
车辆
chēliàng
das Fahrzeug, e

-

cūn
das Dorf, "er

-
水塔
shuǐtǎ
der Wasserturm, "e