Wetter     
天气

-

气压计
qì yā jì
+

das Barometer, -

-


yún
+

die Wolke, n

-


lěng
+

die Kälte

-

半钩月
bàn gōu yuè
+

der Halbmond, e

-

黑暗
hēi'àn
+

die Dunkelheit

-

干旱
gānhàn
+

die Dürre, n

-

地球
dìqiú
+

die Erde

-


+

der Nebel, -

-

霜冻
shuāngdòng
+

der Frost, "e

-

薄冰层
bó bīng céng
+

das Glatteis

-


+

die Hitze

-

飓风
jùfēng
+

der Hurrikan, s

-

冰柱
bīng zhù
+

der Eiszapfen, -

-

闪电
shǎndiàn
+

der Blitz, e

-

流星
liúxīng
+

der Meteor, e

-

月亮
yuèliàng
+

der Mond, e

-

彩虹
cǎihóng
+

der Regenbogen, "

-

雨滴
yǔdī
+

der Regentropfen, -

-


xuě
+

der Schnee

-

雪花
xuěhuā
+

die Schneeflocke, n

-

雪人
xuěrén
+

der Schneemann, "er

-


xīng
+

der Stern, e

-

暴风雨
bàofēngyǔ
+

das Gewitter, -

-

海啸
hǎixiào
+

die Sturmflut, en

-

太阳
tàiyáng
+

die Sonne, n

-

阳光
yángguāng
+

der Sonnenstrahl, en

-

夕阳
xīyáng
+

das Abendrot

-

温度计
wēndùjì
+

das Thermometer, -

-

雷雨
léiyǔ
+

das Unwetter, -

-

暮色
mùsè
+

die Dämmerung

-

天气
tiānqì
+

das Wetter

-

潮湿
cháoshī
+

die Nässe

-


fēng
+

der Wind, e

-
气压计
qì yā jì
das Barometer, -

-

yún
die Wolke, n

-

lěng
die Kälte

-
半钩月
bàn gōu yuè
der Halbmond, e

-
黑暗
hēi'àn
die Dunkelheit

-
干旱
gānhàn
die Dürre, n

-
地球
dìqiú
die Erde

-


der Nebel, -

-
霜冻
shuāngdòng
der Frost, "e

-
薄冰层
bó bīng céng
das Glatteis

-


die Hitze

-
飓风
jùfēng
der Hurrikan, s

-
冰柱
bīng zhù
der Eiszapfen, -

-
闪电
shǎndiàn
der Blitz, e

-
流星
liúxīng
der Meteor, e

-
月亮
yuèliàng
der Mond, e

-
彩虹
cǎihóng
der Regenbogen, "

-
雨滴
yǔdī
der Regentropfen, -

-

xuě
der Schnee

-
雪花
xuěhuā
die Schneeflocke, n

-
雪人
xuěrén
der Schneemann, "er

-

xīng
der Stern, e

-
暴风雨
bàofēngyǔ
das Gewitter, -

-
海啸
hǎixiào
die Sturmflut, en

-
太阳
tàiyáng
die Sonne, n

-
阳光
yángguāng
der Sonnenstrahl, en

-
夕阳
xīyáng
das Abendrot

-
温度计
wēndùjì
das Thermometer, -

-
雷雨
léiyǔ
das Unwetter, -

-
暮色
mùsè
die Dämmerung

-
天气
tiānqì
das Wetter

-
潮湿
cháoshī
die Nässe

-

fēng
der Wind, e