Musik     
音乐

-

手风琴
shǒufēngqín
+

das Akkordeon, s

-

巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
+

die Balalaika, s

-

乐队
yuèduì
+

die Band, s

-

班卓琴
bān zhuō qín
+

das Banjo, s

-

单簧管
dānhuángguǎn
+

die Klarinette, n

-

演唱会
yǎnchàng huì
+

das Konzert, e

-


+

die Trommel, n

-

打击乐器
dǎjí yuèqì
+

das Schlagzeug, e

-

长笛
chángdí
+

die Flöte, n

-

大钢琴
dà gāngqín
+

der Flügel, -

-

吉他
jítā
+

die Gitarre, n

-

礼堂
lǐtáng
+

der Saal, Säle

-

电子琴
diànzǐqín
+

das Keyboard, s

-

口风琴
kǒu fēngqín
+

die Mundharmonika, s

-

乐谱
yuèpǔ
+

die Musik

-

乐谱架
yuèpǔ jià
+

der Notenständer, -

-

音符
yīnfú
+

die Note, n

-

管风琴
guǎnfēngqín
+

die Orgel, n

-

钢琴
gāngqín
+

das Klavier, e

-

萨克斯风
sàkèsī fēng
+

das Saxofon, e

-

歌手
gēshǒu
+

der Sänger, -

-


xián
+

die Saite, n

-

小号
xiǎo hào
+

die Trompete, n

-

号手
hào shǒu
+

der Trompeter, -

-

小提琴
xiǎotíqín
+

die Geige, n

-

小提琴盒
xiǎotíqín hé
+

der Geigenkasten, "

-

木琴
mùqín
+

das Xylofon, e

-
手风琴
shǒufēngqín
das Akkordeon, s

-
巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
die Balalaika, s

-
乐队
yuèduì
die Band, s

-
班卓琴
bān zhuō qín
das Banjo, s

-
单簧管
dānhuángguǎn
die Klarinette, n

-
演唱会
yǎnchàng huì
das Konzert, e

-


die Trommel, n

-
打击乐器
dǎjí yuèqì
das Schlagzeug, e

-
长笛
chángdí
die Flöte, n

-
大钢琴
dà gāngqín
der Flügel, -

-
吉他
jítā
die Gitarre, n

-
礼堂
lǐtáng
der Saal, Säle

-
电子琴
diànzǐqín
das Keyboard, s

-
口风琴
kǒu fēngqín
die Mundharmonika, s

-
乐谱
yuèpǔ
die Musik

-
乐谱架
yuèpǔ jià
der Notenständer, -

-
音符
yīnfú
die Note, n

-
管风琴
guǎnfēngqín
die Orgel, n

-
钢琴
gāngqín
das Klavier, e

-
萨克斯风
sàkèsī fēng
das Saxofon, e

-
歌手
gēshǒu
der Sänger, -

-

xián
die Saite, n

-
小号
xiǎo hào
die Trompete, n

-
号手
hào shǒu
der Trompeter, -

-
小提琴
xiǎotíqín
die Geige, n

-
小提琴盒
xiǎotíqín hé
der Geigenkasten, "

-
木琴
mùqín
das Xylofon, e