Architektur     
建筑

-

建筑
jiànzhú
+

die Architektur, en

-

竞技场
jìngjì chǎng
+

die Arena, Arenen

-

谷仓
gǔ cāng
+

die Scheune, n

-

巴洛克
bāluòkè
+

der Barock

-

积木
jīmù
+

der Baustein, e

-

砖房
zhuān fáng
+

das Backsteinhaus, "er

-


qiáo
+

die Brücke, n

-

建筑物
jiànzhú wù
+

das Gebäude, -

-

宫殿
gōngdiàn
+

das Schloss, "er

-

大教堂
dà jiàotáng
+

die Kathedrale, n

-


zhù
+

die Säule, n

-

施工现场
shīgōng xiànchǎng
+

die Baustelle, n

-

圆屋顶
yuán wūdǐng
+

die Kuppel, n

-

建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
+

die Fassade, n

-

足球场
zúqiú chǎng
+

das Fußballstadion, s

-

城堡
chéngbǎo
+

die Burg, en

-

山墙
shānqiáng
+

der Giebel, -

-


mén
+

das Tor, e

-

半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
+

das Fachwerkhaus, "er

-

灯塔
dēngtǎ
+

der Leuchtturm, "e

-

艺术建筑
yìshù jiànzhú
+

das Bauwerk, e

-

清真寺
qīngzhēnsì
+

die Moschee, n

-

丰碑
fēngbēi
+

der Obelisk, e

-

办公楼
bàngōng lóu
+

das Bürogebäude, -

-

屋顶
wū dǐng
+

das Dach, "er

-

废墟
fèixū
+

die Ruine, n

-

脚手架
jiǎoshǒujià
+

das Gerüst, e

-

摩天大楼
mótiān dàlóu
+

der Wolkenkratzer, -

-

吊桥
diàoqiáo
+

die Hängebrücke, n

-

瓷砖
cízhuān
+

die Kachel, n

-
建筑
jiànzhú
die Architektur, en

-
竞技场
jìngjì chǎng
die Arena, Arenen

-
谷仓
gǔ cāng
die Scheune, n

-
巴洛克
bāluòkè
der Barock

-
积木
jīmù
der Baustein, e

-
砖房
zhuān fáng
das Backsteinhaus, "er

-

qiáo
die Brücke, n

-
建筑物
jiànzhú wù
das Gebäude, -

-
宫殿
gōngdiàn
das Schloss, "er

-
大教堂
dà jiàotáng
die Kathedrale, n

-

zhù
die Säule, n

-
施工现场
shīgōng xiànchǎng
die Baustelle, n

-
圆屋顶
yuán wūdǐng
die Kuppel, n

-
建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
die Fassade, n

-
足球场
zúqiú chǎng
das Fußballstadion, s

-
城堡
chéngbǎo
die Burg, en

-
山墙
shānqiáng
der Giebel, -

-

mén
das Tor, e

-
半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
das Fachwerkhaus, "er

-
灯塔
dēngtǎ
der Leuchtturm, "e

-
艺术建筑
yìshù jiànzhú
das Bauwerk, e

-
清真寺
qīngzhēnsì
die Moschee, n

-
丰碑
fēngbēi
der Obelisk, e

-
办公楼
bàngōng lóu
das Bürogebäude, -

-
屋顶
wū dǐng
das Dach, "er

-
废墟
fèixū
die Ruine, n

-
脚手架
jiǎoshǒujià
das Gerüst, e

-
摩天大楼
mótiān dàlóu
der Wolkenkratzer, -

-
吊桥
diàoqiáo
die Hängebrücke, n

-
瓷砖
cízhuān
die Kachel, n