Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι     
Abstrakta

-

die Verwaltung, en

η διοίκηση / διαχείριση

-

die Reklame

η διαφήμιση

-

der Pfeil, e

το βέλος

-

das Verbot, e

η απαγόρευση

-

die Karriere, n

η καριέρα

-

die Mitte

το κέντρο

-

die Wahl, en

η επιλογή

-

die Zusammenarbeit

η συνεργασία

-

die Farbe, n

το χρώμα

-

der Kontakt, e

η επαφή

-

die Gefahr, en

ο κίνδυνος

-

die Liebeserklärung, en

η ερωτική εξομολόγηση

-

der Verfall

η φθορά / εγκατάλειψη

-

die Definition, en

ο ορισμός

-

der Unterschied, e

η διαφορά

-

die Schwierigkeit, en

η δυσκολία

-

die Richtung, en

η κατεύθυνση

-

die Entdeckung, en

η ανακάλυψη

-

die Unordnung

η διαταραχή

-

die Ferne

το διάστημα

-

die Entfernung, en

η απόσταση

-

die Vielfalt

η ποικιλομορφία

-

die Mühe, n

η προσπάθεια

-

die Erforschung, en

η εξερεύνηση

-

der Sturz, "e

η πτώση

-

die Kraft, "e

η δύναμη

-

der Duft, "e

το άρωμα

-

die Freiheit, en

η ελευθερία

-

das Gespenst, er

το φάντασμα

-

die Hälfte, n

το μισό

-

die Höhe, n

το ύψος

-

die Hilfe, n

η βοήθεια

-

das Versteck, e

το κρησφύγετο / η κρύπτη

-

die Heimat

η πατρίδα

-

die Sauberkeit

η υγιεινή

-

die Idee, n

η ιδέα

-

die Illusion, en

η ψευδαίσθηση

-

die Fantasie, n

η φαντασία

-

die Intelligenz

η νοημοσύνη

-

die Einladung, en

η πρόσκληση

-

die Gerechtigkeit

η δικαιοσύνη

-

das Licht, er

το φως

-

der Blick, e

το βλέμμα

-

der Verlust, e

η απώλεια

-

die Vergrößerung, en

η μεγέθυνση

-

der Fehler, -

το λάθος

-

der Mord, e

η δολοφονία

-

die Nation, en

το έθνος

-

die Neuheit, en

η καινοτομία

-

die Möglichkeit, en

η δυνατότητα επιλογής

-

die Geduld

η υπομονή

-

die Planung, en

ο σχεδιασμός

-

das Problem, e

το πρόβλημα

-

der Schutz

η προστασία

-

die Spiegelung, en

η αντανάκλαση

-

die Republik, en

η δημοκρατία

-

das Risiko, Risiken

η διακινδύνευση

-

die Sicherheit, en

η ασφάλεια

-

das Geheimnis, se

το μυστικό

-

die Größe, n

το μέγεθος

-

die Solidarität

η αλληλεγγύη

-

der Erfolg, e

η επιτυχία

-

die Unterstützung

η υποστήριξη

-

die Tradition, en

η παράδοση

-

das Gewicht, e

το βάρος

-
die Verwaltung, en
η διοίκηση / διαχείριση

-
die Reklame
η διαφήμιση

-
der Pfeil, e
το βέλος

-
das Verbot, e
η απαγόρευση

-
die Karriere, n
η καριέρα

-
die Mitte
το κέντρο

-
die Wahl, en
η επιλογή

-
die Zusammenarbeit
η συνεργασία

-
die Farbe, n
το χρώμα

-
der Kontakt, e
η επαφή

-
die Gefahr, en
ο κίνδυνος

-
die Liebeserklärung, en
η ερωτική εξομολόγηση

-
der Verfall
η φθορά / εγκατάλειψη

-
die Definition, en
ο ορισμός

-
der Unterschied, e
η διαφορά

-
die Schwierigkeit, en
η δυσκολία

-
die Richtung, en
η κατεύθυνση

-
die Entdeckung, en
η ανακάλυψη

-
die Unordnung
η διαταραχή

-
die Ferne
το διάστημα

-
die Entfernung, en
η απόσταση

-
die Vielfalt
η ποικιλομορφία

-
die Mühe, n
η προσπάθεια

-
die Erforschung, en
η εξερεύνηση

-
der Sturz, "e
η πτώση

-
die Kraft, "e
η δύναμη

-
der Duft, "e
το άρωμα

-
die Freiheit, en
η ελευθερία

-
das Gespenst, er
το φάντασμα

-
die Hälfte, n
το μισό

-
die Höhe, n
το ύψος

-
die Hilfe, n
η βοήθεια

-
das Versteck, e
το κρησφύγετο / η κρύπτη

-
die Heimat
η πατρίδα

-
die Sauberkeit
η υγιεινή

-
die Idee, n
η ιδέα

-
die Illusion, en
η ψευδαίσθηση

-
die Fantasie, n
η φαντασία

-
die Intelligenz
η νοημοσύνη

-
die Einladung, en
η πρόσκληση

-
die Gerechtigkeit
η δικαιοσύνη

-
das Licht, er
το φως

-
der Blick, e
το βλέμμα

-
der Verlust, e
η απώλεια

-
die Vergrößerung, en
η μεγέθυνση

-
der Fehler, -
το λάθος

-
der Mord, e
η δολοφονία

-
die Nation, en
το έθνος

-
die Neuheit, en
η καινοτομία

-
die Möglichkeit, en
η δυνατότητα επιλογής

-
die Geduld
η υπομονή

-
die Planung, en
ο σχεδιασμός

-
das Problem, e
το πρόβλημα

-
der Schutz
η προστασία

-
die Spiegelung, en
η αντανάκλαση

-
die Republik, en
η δημοκρατία

-
das Risiko, Risiken
η διακινδύνευση

-
die Sicherheit, en
η ασφάλεια

-
das Geheimnis, se
το μυστικό

-
das Geschlecht, er
το φύλο

-
der Schatten, -
η σκιά

-
die Größe, n
το μέγεθος

-
die Solidarität
η αλληλεγγύη

-
der Erfolg, e
η επιτυχία

-
die Unterstützung
η υποστήριξη

-
die Tradition, en
η παράδοση

-
das Gewicht, e
το βάρος