Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι     
Abstract terms

-

administration

η διοίκηση / διαχείριση

-

advertising

η διαφήμιση

-

arrow

το βέλος

-

ban

η απαγόρευση

-

career

η καριέρα

-

center

το κέντρο

-

choice

η επιλογή

-

collaboration

η συνεργασία

-

color

το χρώμα

-

contact

η επαφή

-

danger

ο κίνδυνος

-

declaration of love

η ερωτική εξομολόγηση

-

decline

η φθορά / εγκατάλειψη

-

definition

ο ορισμός

-

difference

η διαφορά

-

difficulty

η δυσκολία

-

direction

η κατεύθυνση

-

discovery

η ανακάλυψη

-

disorder

η διαταραχή

-

distance

το διάστημα

-

distance

η απόσταση

-

diversity

η ποικιλομορφία

-

effort

η προσπάθεια

-

exploration

η εξερεύνηση

-

fall

η πτώση

-

force

η δύναμη

-

fragrance

το άρωμα

-

freedom

η ελευθερία

-

ghost

το φάντασμα

-

half

το μισό

-

height

το ύψος

-

help

η βοήθεια

-

hiding place

το κρησφύγετο / η κρύπτη

-

homeland

η πατρίδα

-

hygiene

η υγιεινή

-

idea

η ιδέα

-

illusion

η ψευδαίσθηση

-

imagination

η φαντασία

-

intelligence

η νοημοσύνη

-

invitation

η πρόσκληση

-

justice

η δικαιοσύνη

-

light

το φως

-

look

το βλέμμα

-

loss

η απώλεια

-

magnification

η μεγέθυνση

-

mistake

το λάθος

-

murder

η δολοφονία

-

nation

το έθνος

-

novelty

η καινοτομία

-

option

η δυνατότητα επιλογής

-

patience

η υπομονή

-

planning

ο σχεδιασμός

-

problem

το πρόβλημα

-

protection

η προστασία

-

reflection

η αντανάκλαση

-

republic

η δημοκρατία

-

risk

η διακινδύνευση

-

safety

η ασφάλεια

-

secret

το μυστικό

-

sex

το φύλο

-

shadow

η σκιά

-

size

το μέγεθος

-

solidarity

η αλληλεγγύη

-

success

η επιτυχία

-

support

η υποστήριξη

-

tradition

η παράδοση

-

weight

το βάρος

-
administration
η διοίκηση / διαχείριση

-
advertising
η διαφήμιση

-
arrow
το βέλος

-
ban
η απαγόρευση

-
career
η καριέρα

-
center
το κέντρο

-
choice
η επιλογή

-
collaboration
η συνεργασία

-
color
το χρώμα

-
contact
η επαφή

-
danger
ο κίνδυνος

-
declaration of love
η ερωτική εξομολόγηση

-
decline
η φθορά / εγκατάλειψη

-
definition
ο ορισμός

-
difference
η διαφορά

-
difficulty
η δυσκολία

-
direction
η κατεύθυνση

-
discovery
η ανακάλυψη

-
disorder
η διαταραχή

-
distance
το διάστημα

-
distance
η απόσταση

-
diversity
η ποικιλομορφία

-
effort
η προσπάθεια

-
exploration
η εξερεύνηση

-
fall
η πτώση

-
force
η δύναμη

-
fragrance
το άρωμα

-
freedom
η ελευθερία

-
ghost
το φάντασμα

-
half
το μισό

-
height
το ύψος

-
help
η βοήθεια

-
hiding place
το κρησφύγετο / η κρύπτη

-
homeland
η πατρίδα

-
hygiene
η υγιεινή

-
idea
η ιδέα

-
illusion
η ψευδαίσθηση

-
imagination
η φαντασία

-
intelligence
η νοημοσύνη

-
invitation
η πρόσκληση

-
justice
η δικαιοσύνη

-
light
το φως

-
look
το βλέμμα

-
loss
η απώλεια

-
magnification
η μεγέθυνση

-
mistake
το λάθος

-
murder
η δολοφονία

-
nation
το έθνος

-
novelty
η καινοτομία

-
option
η δυνατότητα επιλογής

-
patience
η υπομονή

-
planning
ο σχεδιασμός

-
problem
το πρόβλημα

-
protection
η προστασία

-
reflection
η αντανάκλαση

-
republic
η δημοκρατία

-
risk
η διακινδύνευση

-
safety
η ασφάλεια

-
secret
το μυστικό

-
sex
το φύλο

-
shadow
η σκιά

-
size
το μέγεθος

-
solidarity
η αλληλεγγύη

-
success
η επιτυχία

-
support
η υποστήριξη

-
tradition
η παράδοση

-
weight
το βάρος