Abstract terms     
Abstrakte begreber

-
administrationen
administration

-
reklamen
advertising

-
pilen
arrow

-
forbuddet
ban

-
karrieren
career

-
midten
center

-
valget
choice

-
samarbejdet
collaboration

-
farven
color

-
kontakten
contact

-
faren
danger

-
kærlighedserklæringen
declaration of love

-
forfaldet
decline

-
definitionen
definition

-
forskellen
difference

-
vanskeligheden
difficulty

-
retningen
direction

-
opdagelsen
discovery

-
uordenen
disorder

-
det fjerne
distance

-
afstanden
distance

-
mangfoldigheden
diversity

-
indsatsen
effort

-
efterforskningen
exploration

-
faldet
fall

-
kraften
force

-
duften
fragrance

-
frihed
freedom

-
spøgelset
ghost

-
halvdelen
half

-
højden
height

-
hjælpen
help

-
gemmestedet
hiding place

-
hjemlandet
homeland

-
hygiejnen
hygiene

-
ideen
idea

-
illusionen
illusion

-
fantasien
imagination

-
efterretningen
intelligence

-
invitationen
invitation

-
retfærdigheden
justice

-
lyset
light

-
udseendet
look

-
tabet
loss

-
forstørrelsen
magnification

-
fejlen
mistake

-
mordet
murder

-
nationen
nation

-
nyheden
novelty

-
muligheden
option

-
tålmodigheden
patience

-
planlægningen
planning

-
problemet
problem

-
beskyttelsen
protection

-
spejlingen
reflection

-
republikken
republic

-
risikoen
risk

-
sikkerheden
safety

-
hemmeligheden
secret

-
kønnet
sex

-
skyggen
shadow

-
størrelsen
size

-
solidariteten
solidarity

-
succesen
success

-
støtten
support

-
traditionen
tradition

-
vægten
weight