Abstract terms     
Abstraktaj terminoj

-
la administrado
administration

-
la reklamo
advertising

-
la sago
arrow

-
la malpermeso
ban

-
la kariero
career

-
la centro
center

-
la elekto
choice

-
la kunlaborado
collaboration

-
la koloro
color

-
la kontakto
contact

-
la danĝero
danger

-
la amdeklaro
declaration of love

-
la defalo
decline

-
la difino
definition

-
la diferenco
difference

-
la malfacilaĵo
difficulty

-
la direkto
direction

-
la malkovro
discovery

-
la malordo
disorder

-
la malproksimo
distance

-
la distanco
distance

-
la diverseco
diversity

-
la peno
effort

-
la eksploro
exploration

-
la falo
fall

-
la forto
force

-
la parfumo
fragrance

-
la libereco
freedom

-
la fantomo
ghost

-
la duono
half

-
la alteco
height

-
la helpo
help

-
la kaŝejo
hiding place

-
la hejmlando
homeland

-
la higieno
hygiene

-
la ideo
idea

-
la iluzio
illusion

-
la imago
imagination

-
la inteligenteco
intelligence

-
la invito
invitation

-
la justeco
justice

-
la lumo
light

-
la rigardo
look

-
la perdo
loss

-
la pligrandigo
magnification

-
la eraro
mistake

-
la murdo
murder

-
la nacio
nation

-
la novaĵo
novelty

-
la opcio
option

-
la pacienco
patience

-
la planado
planning

-
la problemo
problem

-
la protektado
protection

-
la reflekto
reflection

-
la respubliko
republic

-
la risko
risk

-
la sekureco
safety

-
la sekreto
secret

-
la sekso
sex

-
la ombro
shadow

-
la grandeco
size

-
la solidareco
solidarity

-
la sukceso
success

-
la subteno
support

-
la tradicio
tradition

-
la pezo
weight