Abstract terms     
Abstrakte termer

-

en administrasjon +

administration

-

en reklame +

advertising

-

ei pil +

arrow

-

et forbud +

ban

-

en karriere +

career

-

et sentrum +

center

-

et valg +

choice

-

et samarbeid +

collaboration

-

en farge +

color

-

en kontakt +

contact

-

en fare +

danger

-

ei kjærlighetserklæring +

declaration of love

-

en nedgang +

decline

-

en definisjon +

definition

-

en forskjell +

difference

-

en/ei vanskelighet +

difficulty

-

en retning +

direction

-

en oppdagelse +

discovery

-

en uorden +

disorder

-

fjerne +

distance

-

en avstand +

distance

-

et mangfold +

diversity

-

en innsats +

effort

-

ei utforskning +

exploration

-

et fall +

fall

-

ei kraft +

force

-

en duft +

fragrance

-

en/ei frihet +

freedom

-

et spøkelse +

ghost

-

en halvpart +

half

-

ei høyde +

height

-

ei hjelp +

help

-

et gjemmested +

hiding place

-

et hjemland +

homeland

-

en hygiene +

hygiene

-

en idé +

idea

-

en illusjon +

illusion

-

en fantasi +

imagination

-

en intelligens +

intelligence

-

en invitasjon +

invitation

-

et rettsvesen +

justice

-

et lys +

light

-

et utseende +

look

-

et tap +

loss

-

en forstørrelse +

magnification

-

en feil +

mistake

-

et drap +

murder

-

en nasjon +

nation

-

en/ei nyhet +

novelty

-

et alternativ +

option

-

en/ei tålmodighet +

patience

-

ei planlegging +

planning

-

et problem +

problem

-

et vern +

protection

-

ei speiling +

reflection

-

en republikk +

republic

-

en risiko +

risk

-

en sikkerhet +

safety

-

en/ei hemmelighet +

secret

-

et kjønn +

sex

-

en skygge +

shadow

-

en størrelse +

size

-

en solidaritet +

solidarity

-

en suksess +

success

-

en støtte +

support

-

en tradisjon +

tradition

-

ei vekt +

weight

-
en administrasjon
administration

-
en reklame
advertising

-
ei pil
arrow

-
et forbud
ban

-
en karriere
career

-
et sentrum
center

-
et valg
choice

-
et samarbeid
collaboration

-
en farge
color

-
en kontakt
contact

-
en fare
danger

-
ei kjærlighetserklæring
declaration of love

-
en nedgang
decline

-
en definisjon
definition

-
en forskjell
difference

-
en/ei vanskelighet
difficulty

-
en retning
direction

-
en oppdagelse
discovery

-
en uorden
disorder

-
fjerne
distance

-
en avstand
distance

-
et mangfold
diversity

-
en innsats
effort

-
ei utforskning
exploration

-
et fall
fall

-
ei kraft
force

-
en duft
fragrance

-
en/ei frihet
freedom

-
et spøkelse
ghost

-
en halvpart
half

-
ei høyde
height

-
ei hjelp
help

-
et gjemmested
hiding place

-
et hjemland
homeland

-
en hygiene
hygiene

-
en idé
idea

-
en illusjon
illusion

-
en fantasi
imagination

-
en intelligens
intelligence

-
en invitasjon
invitation

-
et rettsvesen
justice

-
et lys
light

-
et utseende
look

-
et tap
loss

-
en forstørrelse
magnification

-
en feil
mistake

-
et drap
murder

-
en nasjon
nation

-
en/ei nyhet
novelty

-
et alternativ
option

-
en/ei tålmodighet
patience

-
ei planlegging
planning

-
et problem
problem

-
et vern
protection

-
ei speiling
reflection

-
en republikk
republic

-
en risiko
risk

-
en sikkerhet
safety

-
en/ei hemmelighet
secret

-
et kjønn
sex

-
en skygge
shadow

-
en størrelse
size

-
en solidaritet
solidarity

-
en suksess
success

-
en støtte
support

-
en tradisjon
tradition

-
ei vekt
weight