Abstract terms     
Abstrakte termer

-
en administrasjon
administration

-
en reklame
advertising

-
ei pil
arrow

-
et forbud
ban

-
en karriere
career

-
et sentrum
center

-
et valg
choice

-
et samarbeid
collaboration

-
en farge
color

-
en kontakt
contact

-
en fare
danger

-
ei kjærlighetserklæring
declaration of love

-
en nedgang
decline

-
en definisjon
definition

-
en forskjell
difference

-
en/ei vanskelighet
difficulty

-
en retning
direction

-
en oppdagelse
discovery

-
en uorden
disorder

-
fjerne
distance

-
en avstand
distance

-
et mangfold
diversity

-
en innsats
effort

-
ei utforskning
exploration

-
et fall
fall

-
ei kraft
force

-
en duft
fragrance

-
en/ei frihet
freedom

-
et spøkelse
ghost

-
en halvpart
half

-
ei høyde
height

-
ei hjelp
help

-
et gjemmested
hiding place

-
et hjemland
homeland

-
en hygiene
hygiene

-
en idé
idea

-
en illusjon
illusion

-
en fantasi
imagination

-
en intelligens
intelligence

-
en invitasjon
invitation

-
et rettsvesen
justice

-
et lys
light

-
et utseende
look

-
et tap
loss

-
en forstørrelse
magnification

-
en feil
mistake

-
et drap
murder

-
en nasjon
nation

-
en/ei nyhet
novelty

-
et alternativ
option

-
en/ei tålmodighet
patience

-
ei planlegging
planning

-
et problem
problem

-
et vern
protection

-
ei speiling
reflection

-
en republikk
republic

-
en risiko
risk

-
en sikkerhet
safety

-
en/ei hemmelighet
secret

-
et kjønn
sex

-
en skygge
shadow

-
en størrelse
size

-
en solidaritet
solidarity

-
en suksess
success

-
en støtte
support

-
en tradisjon
tradition

-
ei vekt
weight