Abstract terms     
Pojęcia abstrakcyjne

-
administracja
administration

-
reklama
advertising

-
strzałka
arrow

-
zakaz
ban

-
kariera
career

-
środek
center

-
wybór
choice

-
współpraca
collaboration

-
kolor
color

-
kontakt
contact

-
niebezpieczeństwo
danger

-
wyznanie miłości
declaration of love

-
zniszczenie
decline

-
definicja
definition

-
różnica
difference

-
trudność
difficulty

-
kierunek
direction

-
odkrycie
discovery

-
bezład
disorder

-
dal
distance

-
odległość
distance

-
różnorodność
diversity

-
wysiłek
effort

-
badanie
exploration

-
upadek
fall

-
siła
force

-
zapach
fragrance

-
wolność
freedom

-
duch
ghost

-
pół
half

-
wysokość
height

-
pomoc
help

-
kryjówka
hiding place

-
ojczyzna
homeland

-
higiena
hygiene

-
pomysł
idea

-
iluzja
illusion

-
wyobraźnia
imagination

-
inteligencja
intelligence

-
zaproszenie
invitation

-
sprawiedliwość
justice

-
światło
light

-
spojrzenie
look

-
strata
loss

-
powiększenie
magnification

-
błąd
mistake

-
morderstwo
murder

-
naród
nation

-
nowość
novelty

-
opcja
option

-
cierpliwość
patience

-
planowanie
planning

-
problem
problem

-
ochrona
protection

-
odbicie
reflection

-
republika
republic

-
ryzyko
risk

-
bezpieczeństwo
safety

-
tajemnica
secret

-
płeć
sex

-
cień
shadow

-
rozmiar
size

-
solidarność
solidarity

-
sukces
success

-
wsparcie
support

-
tradycja
tradition

-
waga
weight