Finances     
Financat

-
ATM
ATM

-
Llogaria
account

-
Banka
bank

-
Bankënota
bill

-
Çeku
check

-
Arka
checkout

-
Monedha
coin

-
Valuta
currency

-
Diamanti
diamond

-
Dollari
dollar

-
Donacioni
donation

-
Euro
euro

-
Kursi i këmbimit
exchange rate

-
Ari
gold

-
Luksi
luxury

-
Çmimi i tregut
market price

-
Anëtarësimi
membership

-
Paratë
money

-
Përqindja
percentage

-
Bankë dërkuci
piggy bank

-
Etiketa
price tag

-
Kuleta
purse

-
Fatura
receipt

-
Bursa
stock exchange

-
Tregtia
trade

-
Thesari
treasure

-
Portofoli
wallet

-
Pasuria
wealth