Time     
Koha

-
Orë alarmi
alarm clock

-
Histori e lashtë
ancient history

-
Antike
antique

-
Libër takimesh
appointment book

-
Vjeshta
autumn / fall

-
Pushimi
break

-
Kalendari
calendar

-
Shekulli
century

-
Ora
clock

-
Pushim kafeje
coffee break

-
Data
date

-
Ora digjitale
digital clock

-
Eklipsi
eclipse

-
Fundi
end

-
Ardhmëria
future

-
Historia
history

-
Orë xhami
hourglass

-
Mesjeta
middle ages

-
Muaji
month

-
Mëngjesi
morning

-
E kaluara
past

-
Orë xhepi
pocket watch

-
Saktësia
punctuality

-
Nxitimi
rush

-
Stinët
seasons

-
Pranvera
spring

-
Orë diellore
sundial

-
Agimi
sunrise

-
Muzgu
sunset

-
Koha
time

-
Koha
time

-
Koha e pritjes
waiting time

-
Fundjava
weekend

-
Viti
year