Abstract terms     
Abstrakt

-
administrering
administration

-
reklam
advertising

-
pil
arrow

-
förbud
ban

-
karriär
career

-
centrum
center

-
val
choice

-
samarbete
collaboration

-
färg
color

-
kontakt
contact

-
fara
danger

-
kärleksförklaring
declaration of love

-
nedgång
decline

-
definition
definition

-
skillnad
difference

-
svårighet
difficulty

-
riktning
direction

-
upptäckt
discovery

-
oordning
disorder

-
fjärran
distance

-
avstånd
distance

-
mångfald
diversity

-
ansträngning
effort

-
utforskning
exploration

-
fall
fall

-
kraft
force

-
doft
fragrance

-
frihet
freedom

-
spöke
ghost

-
halva
half

-
höjd
height

-
hjälp
help

-
gömställe
hiding place

-
hemland
homeland

-
hygien
hygiene

-
idé
idea

-
illusion
illusion

-
fantasi
imagination

-
intelligens
intelligence

-
inbjudan
invitation

-
rättsväsende
justice

-
ljus
light

-
blick
look

-
förlust
loss

-
förstoring
magnification

-
fel
mistake

-
mord
murder

-
nation
nation

-
nyhet
novelty

-
alternativ
option

-
tålamod
patience

-
planering
planning

-
problem
problem

-
skydd
protection

-
spegling
reflection

-
republik
republic

-
risk
risk

-
säkerhet
safety

-
hemlighet
secret

-
kön
sex

-
skugga
shadow

-
storlek
size

-
solidaritet
solidarity

-
framgång
success

-
stöd
support

-
tradition
tradition

-
tyngd
weight