Music     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

accordion

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

balalaika

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

band

-

แบนโจ
bæn-joh
+

banjo

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

clarinet

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

concert

-

กลอง
glawng
+

drum

-

กลอง
glawng
+

drums

-

ขลุ่ย
klùy′
+

flute

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

grand piano

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

guitar

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

hall

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

keyboard

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

mouth organ

-

เพลง
playng
+

music

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

music stand

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

note

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

organ

-

เปียโน
bhia-noh
+

piano

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

saxophone

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

singer

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

string

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

trumpet

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

trumpeter

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

violin

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

violin case

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

xylophone

-
หีบเพลง
hèep-playng
accordion

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
balalaika

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
band

-
แบนโจ
bæn-joh
banjo

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
clarinet

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
concert

-
กลอง
glawng
drum

-
กลอง
glawng
drums

-
ขลุ่ย
klùy′
flute

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
grand piano

-
กีต้าร์
gee-dhâ
guitar

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
hall

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
keyboard

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
mouth organ

-
เพลง
playng
music

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
music stand

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
note

-
ออร์แกน
aw-gæn
organ

-
เปียโน
bhia-noh
piano

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
saxophone

-
นักร้อง
nák′-ráwng
singer

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
string

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
trumpet

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
trumpeter

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
violin

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
violin case

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
xylophone