Architecture     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

architecture

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

arena

-

โรงนา
rong-na
+

barn

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

baroque

-

อิฐ
ìt′
+

block

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

brick house

-

สะพาน
sà′-pan
+

bridge

-

อาคาร
a-kan
+

building

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

castle

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

cathedral

-

เสา
sǎo′
+

column

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

construction site

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

dome

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

facade

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

football stadium

-

ป้อม
bhâwm
+

fort

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

gable

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

gate

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

half-timbered house

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

lighthouse

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

mosque

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

office building

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

roof

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

ruin

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

scaffold

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

skyscraper

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

suspension bridge

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

tile

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
architecture

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
arena

-
โรงนา
rong-na
barn

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
baroque

-
อิฐ
ìt′
block

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
brick house

-
สะพาน
sà′-pan
bridge

-
อาคาร
a-kan
building

-
ปราสาท
bhra-sàt
castle

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
cathedral

-
เสา
sǎo′
column

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
construction site

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
dome

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
facade

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
football stadium

-
ป้อม
bhâwm
fort

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
gable

-
ประตู
bhrà′-dhoo
gate

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
half-timbered house

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
lighthouse

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
mosque

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
obelisk

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
office building

-
หลังคา
lǎng′-ka
roof

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
ruin

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
scaffold

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
skyscraper

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
suspension bridge

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
tile