Big animals     
Động vật lớn

-
cá sấu
alligator

-
hươu, nai
antlers

-
khỉ đầu chó
baboon

-
gấu
bear

-
trâu
buffalo

-
lạc đà
camel

-
con báo gêpa
cheetah

-
bò cái
cow

-
cá sấu
crocodile

-
khủng long
dinosaur

-
con lừa
donkey

-
con rồng
dragon

-
con voi
elephant

-
con hươu cao cổ
giraffe

-
khỉ độc gôrila
gorilla

-
hà mã
hippo

-
con ngựa
horse

-
chuột túi
kangaroo

-
con báo hoa mai
leopard

-
sư tử
lion

-
lạc đà không bướu
llama

-
mèo rừng
lynx

-
con quái vật
monster

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
moose

-
đà điểu
ostrich

-
gấu trúc
panda

-
con lợn
pig

-
gấu Bắc cực
polar bear

-
con báo sư tử
puma

-
con tê giác
rhino

-
con hươu đực
stag

-
con hổ
tiger

-
con hải mã
walrus

-
ngựa hoang
wild horse

-
ngựa vằn
zebra